Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie

Opublikowano .

Siedziba: Sadłowo, 09-320 Bieżuń
Nr KRS: 0000401828  Data rejestracji: 10.11.2011r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu
Prezes: Tomasz Goławski

e-max.it: your social media marketing partner