Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie

Opublikowano .

Siedziba: Stanisławowo, 09-320 Bieżuń

Nr KRS: 0000389842; Data rejestracji: 22.07.2011 r.

Cele działania:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4) upowszechnianie, w szczegolności wśród członków, kultury fizycznej i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalnej - oświatowej i rozrywkowej,

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Prezes: Michał Rakoczy

 

e-max.it: your social media marketing partner