AKTUALNOŚCI

Wizyta Starosty i Wicestarosty w gminie Siemiątkowo

Opublikowano dnia .

W dniu 4 września 2015r. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy Siemiątkowo Pani Doroty Lorenc, Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski i Wicestarosta Żuromiński Pan Ireneusz Rejmus uczestniczyli w obradach Rady Gminy Siemiątkowo. Pan Starosta przedstawił założenia polityki inwestycyjnej samorządu Powiatu Żuromińskiego, a wszczególności w zakresie dotyczącym gminy Siemiątkowo, w tym również wspólnych dokonań przy przebudowie i remontach dróg oraz chodników położonych przy drogach powiatowych.

Pan Wicestarosta Ireneusz Rejmus przedstawił założenia akcji "Koperta Życia", któa została rozpoczęta na terenie gminy Siemiątkowo. Akcja spotkała się z żywym zainteresowaniem, a sołtysi włączą się w jej rozpropagowanie w terenie.

Otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych w ZSP w Zielonej

Opublikowano dnia .

W dniu 2 września 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej odbyło się uroczyste otwarcie pięciu nowoczesnych pracowni zawodowych, w których odbywać się będzie nauka w zawodzie technik weterynarii. Uroczystego otwarcia pracowni dokonali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, dr weterynarii Beata Mazur-Lech, kierownik praktycznej nauki zawodu Marek Król w obecności uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: B. Jabłoński i T. Karolewski, Joanna Jucewicz-Morawska Dyrektor Wydziału ZiE, a także przedstawiciele branży remontowo-budowlanej Pan Andrzej Filipski i producent filmowy, adwokat i właściciel gospodarstwa rolnego „Pałac” w Zielonej Pan Krzysztof Grędziński. Koszt utworzenia pracowni wyniósł ok. 300 tys. złotych i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, środków unijnych EFS w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, środków powiatu żuromińskiego, dochodów własnych z obiektu dydaktycznego ZSP w Zielonej i środków Rady Rodziców. Utworzenie pracowni przyczyniło się do uatrakcyjnienia bazy techno-dydaktycznej szkoły oraz umożliwiło przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik weterynarii. Prace remontowo-budowlane oraz przetargi na sprzęt weterynaryjny prowadzone były od stycznia 2015 roku pod kierunkiem dyrektora szkoły Ireneusza Kramkowskiego. Utworzone pracownie zawodowe: laboratorium diagnostyczne - weterynaryjne, prosektorium, dwa gabinety zabiegowe, sala dydaktyczno-projekcyjna. Wszystkie pracownie wyposażone są w najnowsze środki dydaktyczne, analizatory, autoklawy, komputery, projektory itd.

Ireneusz Kramkowski
Dyrektor ZSP im. B. Chłopskich w Zielonej.

II Zielona Mila

Opublikowano dnia .

Zapraszamy serdecznie na II Zieloną Milę która odbędzie się 19.09 w Konopatach szczegóły na stronie wagoninicjatyw.com w zakładce projekty.

zielona mila__2015

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Opublikowano dnia .

W dniu 1 września, jak co roku obchodzona była rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta za Ojczyznę w żuromińskim kościele, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, orkiestra, przedstawiciele władz, szkół, kombatanci, emeryci, harcerze. Następna część obchodów miała miejsce  przed pomnikiem Orła Białego w parku miejskim w Żurominie. Tam po apelu poległych, delegacje m.in. służb mundurowych, szkół, organizacji społecznych, samorządów (w tym delegacja Powiatu Żuromińskiego) oraz partii politycznych złożyły kwiaty i zapalili znicze.

Dożynki gminno-parafialne w Karniszynie

Opublikowano dnia .

W dniu 29 sierpnia 2015r. w Karniszynie odbyły się Dożynki gminno-parafialne pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Bieżuń, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieżuniu, Radnego i Sołtysa Wsi Karniszyn oraz Prezesa OSP w Karniszynie.

Zawody Strzeleckie LOK-10m Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Starosty Żuromińskiego - Jerzego Rzymowskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 23 sierpnia 2015r. 48 Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu powiatu żuromińskiego, w tym dwie kobiety, zgłosiło się do Punktu poboru krwi - Ambulansu RCKiK Warszawa ustawionego na terenie Caritas w Żurominie, w celu honorowego oddania krwi  oraz  udziału w  zawodach  strzeleckich LOK-10. Lekarz med. Małgorzata Pietryka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, po zbadaniu 43 krwiodawców  zezwolił na pobranie 0.450 l krwi od 40-tu honorowych dawców krwi PCK. Po oddaniu 18,0 litrów krwi w Ambulansie RCKiK, krwiodawcy uczestniczyli w zawodach strzeleckich LOK-10 o Puchar Starosty Żuromińskiego - Pana  Jerzego Rzymowskiego.

Organizatorzy zawodów strzeleckich:

  1. Starosta Żuromiński
  2. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Żurominie
  3. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Żurominie
  4. Redakcja Kuriera Żuromińskiego
  5. Zarząd Rejonowego Klubu HDK-PCK w Żurominie.