AKTUALNOŚCI

Wędkarskie Zawody Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 13 lipca br. na jeziorze Grądy (powiat działdowski) Polski Związek Wędkarski Koło w Żurominie przeprowadził Zawody Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego. W zawodach udział wzięło 17 zespołów składających się z osoby młodocianej w wieku do lat 16 oraz spokrewnionej z nią osoby dorosłej.

Apel o rozwagę

Opublikowano dnia .

W związku z utrzymującą się wysoka temperaturą powietrza oraz rozpoczętym okresem żniw Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zwraca uwagę na niebezpieczeństwo powstania pożaru. Od naszego właściwego zachowania, rozwagi i uwagi zależy w dużej mierze bezpieczeństwo pożarowe na naszym terenie. Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego pozwoli uniknąć wielu strat materialnych a co najważniejsze również tragedii ludzkiej.
Poniżej fotoprzestroga – pożar 40 hektarów zboża pomiędzy miejscowościami Dąbrowa – Zielona.

Akcja „BEZPIECZNY NIECHRONIONY” „KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM”

Opublikowano dnia .

W ramach popularyzacji zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu żuromińskiego prowadzona jest akcja „BEZPIECZNY NIECHRONIONY” oraz „KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM”. Samorząd Powiatu Żuromińskiego włączając się do akcji zakupił kamizelki odblaskowe, które zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji celem rozdania pieszym, rowerzystom, motocyklistom.

Wręczenie nagród dla zwycięzców Powiatowej Ligi Squasha

Opublikowano dnia .

W dniu 17 lipca 2014r. odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców w Pierwszej Powiatowej Lidze Squasha. Rozgrywki odbywały się w dniach 10-26 czerwca a półfinały i finały 2 i 4 lipca 2014r. W zawodach brało udział 12 uczestników. Ostatecznie finały wyłoniły następującą listę zwycięzców:

Zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie

Opublikowano dnia .

Z dniem 15 lipca 2014 roku z funkcji PINB rezygnację złożył i zgodnie z wnioskiem został odwołany p.Jacek Jaworski.
W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Inspektoratu od dnia 16.07.br pełniącym obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie został p. Jacek Szynkiewicz. Decyzje kadrowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego , były konsultowane z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie informuję ,że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie. Bliższe informacje dostępne są na stronie www.maz.winb.gov.pl

Podpisanie umowy na przebudowę mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową

Opublikowano dnia .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 16 lipca 2014r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz  z  drogą  dojazdową  nr  4619W  Mościska  –  granica  województwa  –Chrapoń  –  Lutocin”  z firmą  Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam , 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za  cenę brutto w wysokości 2.352.289,47zł  (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2014r.