AKTUALNOŚCI

FISE - Gdzie szukać informacji o ekonomii społecznej?

Opublikowano dnia .

Zapraszamy na portal ekonomiaspoleczna.pl!

Jest to największy portal nt. ekonomii społecznej w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi go od 2005 roku. Można w nim znaleźć m.in.:

 • praktyczne wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej (czym jest, jakie są jej uwarunkowania prawne w Polsce, ABC społecznego biznesu),
 • przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych – szczególnie polecamy graficznie nawigowany Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej,
 • bibliotekę z ponad 150 publikacjami nt. ekonomii społecznej (wersje elektroniczne do bezpłatnego pobrania),
 • codzienne newsy z sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie,
 • a także ogłoszenia o szkoleniach, projektach i innych ważnych wydarzeniach.

Coś dla siebie znajdą tam zarówno praktycy – osoby prowadzące przedsiębiorstwa społeczne, jak i pracownicy podmiotów je wspierających: samorządowcy, urzędy pracy, doradcy zawodowi,odpowiedzialny biznes.

Gorąco zachęcamy do korzystania z portalu.

Zapraszamy także na prowadzone przez nas szkolenia nt. ekonomii społecznej. Już za miesiąc odbędzie się szkolenie nt. Spółdzielnia socjalna – podstawy prawne, zakładanie, wspieranie, współpraca:

 • Wrocław, 16 lutego
 • Kraków, 17 lutego
 • Warszawa, 18 lutego
 • Poznań, 19 lutego

Wykaz pozostałych szkoleń od pierwszego do trzeciego tygodnia lutego można zobaczyć poniżej, a także na stronie naszej Fundacji.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół FISE

Powołano POWIATOWĄ RADĘ RYNKU PRACY W ŻUROMINIE

Opublikowano dnia .

Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku Starosta Żuromiński powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w Żurominie. Rada jest organem opiniodawco-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. W dniu 12 stycznia br Rada odbyła swoje pierwsze posiedzenie. Na posiedzeniu Rada dokonała  wyboru  przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Funkcję Przewodniczącego Rady objął p.Adam Witkowski, zaś Wiceprzewodniczącym wybrano p.Ireneusza Rejmusa. Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawia się następująco:

 1. Pan Kazimierz Zieliński – przedstawiciel Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Cech Rzemiosł Różnych w Żurominie.
 2. Pani Marzena Więckowska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  Zawodowych Województwa Mazowieckiego.
 3. Pan Adam Witkowski-   przedstawiciel  Mazowieckiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Żuromińskiego.
 4. Pan Kazimierz Gołębiewski - przedstawiciel Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie.
 5. Pan Piotr Wlizło – przedstawiciel Stowarzyszenia WAGON  INICJATYW w Żurominie.
 6. Pan Marian Kamecki – przedstawiciel Stowarzyszenia Na pograniczu w Lubowidzu.
 7. Pan Ireneusz Narewski - przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze ,Oddział w Mławie.
 8. Pan Ireneusz Rejmus - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Wicestarosta Żuromiński.
 9. Pan Andrzej Szymański - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń.
 10. Pan Krzysztof Ziółkowski  - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Lubowidz.