AKTUALNOŚCI

VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 27 kwietnia 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Radni na posiedzeniu podjęli szereg uchwał, m. innymi :

  • przyjęcie Regulaminu Rady Społecznej żuromińskiego szpitala powiatowego,
  • przyjęto plan finansowy na rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Żurominie,
  • uchwalony został Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2017,
  • przyjęto  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014,
  • radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi,
  • radni zaakceptowali zaproponowane zmiany w regulaminie organizacyjnym ( przesunięcie etatu z Wydziału Budżetowego do Wydziału Geodezji),
  • przyjęta została uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy,
  • przyjęte zostały uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2014.

Posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy (LGD SSS)

Opublikowano dnia .

W dniu 27 kwietnia 2015 roku Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski uczestniczył w Walnym Posiedzeniu Członków  LGD SSS. Na posiedzeniu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Ponadto Zarząd przedstawił zamierzenia i plan pracy na rok bieżący. Powiat Żuromiński zgłosił akces w sprawie przystąpienia do LGD SSS, działalność Stowarzyszenia w wielu obszarach stwarza możliwości owocnej  współpracy z Samorządem Powiatu Żuromińskiego. 

Wędkarskie zwody spławikowe "Puchar Czystej Wkry"

Opublikowano dnia .

W dniu 26 kwietnia na rzece Wkra w miejscowości Poniatowo (gmina Żuromin) odbyły się Wędkarskie zawody spławikowe "Puchar Czystej Wkry". Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Żurominie. Nagrody wspólnie z Panią Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Anetą Goliat, wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

Odznaczenia państwowe w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano dnia .

W dniu 24 kwietnia Starosta Żuromiński wziął udział w uroczystości nadania odznaczeń państwowych m.in. dla samorządowców. Uroczystość odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Odznaczenia otrzymali: Pani Halina Żujewska - Sekretarz Powiatu Żuromińskiego, Pan Ryszard Lempek - pracownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz Pan Jan Sitarski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starosta Powiatowego w Żurominie na emeryturze. Więcej informacji na stronie urzędu po tym linkiem.


IMG 4329IMG 4332IMG 4334IMG 4336IMG 4337IMG 4339IMG 4341IMG 4342IMG 4352

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - kwicień 2015

Opublikowano dnia .

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 28 kwietnia – 11 maja 2015r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

pdfKomunikat269.95 KB

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI

Opublikowano dnia .

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI  przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były: Dyrekcje Szkół Podstawowych i Starostwo Powiatowe w Żurominie. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich , a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Postaw na profilaktykę. Rusza 30 edycja akcji Żółty Tydzień

Opublikowano dnia .

Już po raz 30. trwa akcja Żółty Tydzień, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat profilaktyki tych chorób. Wirusy HAV i HBV, które powodują wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B, przez wiele osób mogą być traktowane jako błahy, niegroźny problem zdrowotny, jednakże w rzeczywistości, choroba może mieć nieprzewidywalny przebieg, a w niektórych przypadkach WZW typu B, może ewoluować w poważne schorzenia wątroby, takie jak rak wątrobowokomórkowy. Podczas 30. edycji Żółtego Tygodnia (od 13. do 24. kwietnia 2015 r.), będzie można dowiedzieć się więcej na temat WZW typu A i WZW typu B i zadbać o ochronę swojej wątroby.

pdfInformacja_prasowa_Postaw_na_profilaktyke_ZT_woj.mazowieckie_2015.pdf256.61 KB

pdfPostaw_na_profilaktyke_ZT_Infografika.pdf1.77 MB