AKTUALNOŚCI

Nagroda im. Grzegorza Pałki dla Starosty Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 19 października 2014 r. w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie wręczone zostały nagrody im. Grzegorza Pałki, przyznawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.  Za działania na rzecz rozwoju powiatu żuromińskiego został wyróżniony Starosta Żuromiński Janusz Welenc.

„B I A Ł A N I E D Z I E L A” - bezpłatne badania i konsultacje medyczne

Opublikowano dnia .

Starostwo Powiatowe w Żurominie we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Żuromińskim Centrum Kultury z a p r a s z a j ą mieszkańców Powiatu Żuromińskiego na bezpłatne konsultacje i badania medyczne, które przeprowadzone będą  w dniu 26 października 2014 roku w godzinach 10.00- 16.00 w Żuromińskim Centrum Kultury. Konsultacje prowadzić będzie 5 lekarzy z następującymi specjalizacjami:

 • diabetologia,
 • endokrynologia,
 • choroby wewnętrzne.

Podczas konsultacji wykonywane będą następujące badania diagnostyczne:

- pomiar glukozy,
- pomiary ciśnienia,
- porady w zakresie cukrzycowej,
- konsultacje w zakresie stopy cukrzycowej.

Badania specjalistyczne obejmować będą:

 • zebranie wywiadu medycznego,
 • badanie przedmiotowe – ocena wydolności układu krążenia (m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchiwanie serca), ocena układu oddechowego (m.in. osłuchiwanie płuc), ocena powikłań cukrzycy polineuropatia cukrzycowa (badanie czucia: powierzchownego, głębokiego, temperatury, wibracji),
 • badanie tętna na jednoimiennych tętnicach obwodowych,
 • badanie antropometryczne w tym ocena BMI, WHR.

Ponadto serdecznie zapraszamy lekarzy opiekujących się chorymi na cukrzycę oraz lekarzy rodzinnych na wykład Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Pana dr hab. n. med. Pawła Piątkiewicza na temat  „Jak bezpiecznie leczyć insuliną pacjenta w wieku podeszłym.” Wykład rozpocznie się o godz. 11.00.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano dnia .

W dniu 17 października 2014r. Starosta Żuromiński  Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  nauczycielom  oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński .

Posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano dnia .

W dniu 10 października 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”.

Celem konkursu było:

 • utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego przyrodniczo,
 • poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

Konkurs zorganizowany był w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim

Opublikowano dnia .

W dniu 01.09.2014 roku odbyło się posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim. Celem konkursu była popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Powiatu Żuromińskiego, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie także kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi. Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach: produkcja trzody chlewnej i produkcja bydła mlecznego. W kategorii produkcja trzody chlewnej przystąpiły cztery gospodarstwa rolne, a w kategorii produkcja bydła mlecznego przystąpiło pięć gospodarstw rolnych.