AKTUALNOŚCI

Samorządowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończone

Opublikowano dnia .

W dniu 28 maja na łowisku Borek w Bieżuniu odbyły się Samorządowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego. W drużynowych zawodach wzięło udział 7 trzyosobowych zespołów. Organizatorami zawodów byli Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Zbiórka zawodów nastąpiła o godzinie 6:00. Następnie po rejestracji zawodników przystąpiono do losowania sektorów i miejsc startowych. Pierwsza tura połowu rozpoczęła się o godzinie 7:30. W międzyczasie około godziny 10 po przerwie i zważeniu złowionych przez zawodników ryb nastąpiła zmiana sektorów i miejsc połowu. Około godziny 12:20 połówy zakończyły się i przystąpiono do ważenia w drugiej turze. Około godziny 13:30 nastąpiło wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn. Nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Pan Piotr Budzich, Starostwa Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Prezes Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego Pan Ireneusz Rybicki.

Konkurs piosenki angielskiej w Siemiątkowie

Opublikowano dnia .

Dnia 19 maja 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Siemiątkowie odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej "Stars’Avenue" pod patronatem Starosty Powiatu Żuromińskiego  - Pana Jerzego Rzymowskiego.

Konkurs odbył się w dwóch etapach szkolnym i powiatowym. Eliminacje pierwszego stopnia odbyły się w szkołach, w terminach ustalonych przez nauczycieli danych placówek oświatowych. Natomiast eliminacje drugiego stopnia przeprowadziła komisja oceniająca jury w Publicznym Gimnazjum w Siemiątkowie.

Konkurs miał na celu nie tylko wyłonienie zwycięzców, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania umiejętności wokalnych i językowych uczniów szkół gimnazjalnych oraz zintegrowanie często obcej sobie młodzieży z pobliskich szkół.

Konkurs na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych

Opublikowano dnia .

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nrPOWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Więcej informacji pod tym linkiem http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-8

Dzień Strażaka 2016 w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie

Opublikowano dnia .

W dniu 24 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się obchody Dnia Strażaka. W spotkaniu uczenistyczył PRzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Pan Piotr Budzich oraz Wicestarosta Żuromiński Pan Ireneusz Rejmus, którzy wręczyli upominki zasłużonym strażakom, ufundowane przez Powiat Żuromiński.

Majowa Sesja Rady Powiatu z udziałem Marszałka Województwa

Opublikowano dnia .

W dniu 25 maja 2016r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Pana Rafała Woźnowskiego, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie  Pani Renaty Drążewskiej oraz Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Żuromińskiego, Przewodniczących Rad Miasta i Gmin z terenu Powiatu Żuromińskiego na której podjęto Apel w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województwa. Prowadzono rozmowy w sprawie:

  • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 541 i kwestii realizacji przebudowy dróg powiatowych kompatybilnych z tą inwestycją;
  • kwestii budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wkrze ( teren Gminy Lubowidz).

pdfAPEL RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 25 maja 2016r. w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw358.99 KB

Europejska Noc Muzeów 2016 w Bieżuniu

Opublikowano dnia .

14 maja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znalazło się po raz kolejny w rodzinie, liczącej już ponad 150 członków, miast organizujących Europejską Noc Muzeów.  Idea zrodziła się w Berlinie w 1997 roku, gdzie odbyła się Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen). Duże powodzenie przedsięwzięcia zaowocowało organizacją podobnych imprez w innych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w roku 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym. Projekt polega na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę lub za darmo.