AKTUALNOŚCI

Projekt Internet dla Mazowsza

Opublikowano dnia .

Projekt pn. "Internet dla Mazowsza" koordynowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza (ARMSA) będącą spółką utworzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Umowa w sprawie realizacj projektu została podpisana przez samorząd Województwa Mazowieckieog w ubiełym roku (informacja na ten temat). Z informacji podawanych przez ARMSA wynika, iż wykonawca sieci telekomunikacyjnej zaprojektował do tej pory 850 km infrastruktury, a wybudował 521 km.

Wykonane do tej pory prace, to odpowiednio 23 proc. i 14 proc. całości robót nad projektem, w wyniku którego ma powstać 3640 km optycznej sieci telekomunikacyjnej. Do listopada bieżącego roku ma powstać 2300 km sieci, czyli 63 proc. całości. Przedstawiciele ARM przyznają, że to bardzo dużo, ale wedle ich relacji wykonawca z nadwyżką realizuje tygodniowe harmonogramy prac. Z prostej statystyki wynika, że średnio musiałby budować ok. 100 km sieci tygodniowo, aby nie opóźnić harmonogramu. Do tej pory wybudowanych zostało także 70 z zaplanowanych 350 szkieletowych i dystrybucyjnych węzłów sieci.

Zobowiązanie przyjęte na obecnym etapie związane jest z zainkasowaniem zaliczki na realizację projektu w wysokości 126 mln zł netto, czyli 33 proc. wartości całego projektu (37 proc. wartości unijnej dotacji) szacowanego na 372 mln zł netto.

żródło: http://www.telko.in/

Przebudowa Izby Przyjęć szpitala oraz budowa wiaty dla karetek w SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano dnia .

W chwili obecnej trwają przygotowania do przebudowy Izby Przyjęć szpitala wraz z budową wiaty dla karetek pogotowia ratunkowego. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w dniu 17.07.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Domex” Sp. z o.o. w Żurominie. Realizacja zadania planowana jest od 01.08.2014 r. do 31.10.2014 r. Koszt inwestycji - 1 012 933,68 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych przepisami prawa.

Szansa na wykonanie dodatkowych zadań przez Powiat Żuromiński w 2014r.

Opublikowano dnia .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 16.07.2014r. na wniosek Zarządu Powiatu wprowadziła do planu na 2014r. dodatkowe zadania. Do realizacji zostały zaplanowane:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko o długości ok. 3km na kwotę ponad 2 200 0000 zł. Powiat pozyskał dotację 50% wartości kosztorysowej zadania od Wojewody Mazowieckiego z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tj. kwotę 1 108 390 zł
  2. Remonty chodników w porozumieniu z Miastem i Gminą Żuromin oraz Gminą Siemiątkowo w miejscowościach Chamsk, Poniatowo oraz Siemiątkowo. Powiat zabezpieczył kwotę 70 tys. zł na zakup materiałów na remont w/w chodników
  3. Powiat zabezpieczył kwotę ponad 55 tys. zł na utworzenie od 1 września br. jednego oddziału przedszkola specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Święto Policji w Powiecie Żuromińskim

Opublikowano dnia .

W dniu 23 lipca 2014r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie i gminnych posterunków obchodzili Święto Policji. Uroczystość odbyła się  w Żuromińskim Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz zaproszeni goście m.in.: insp. Janusz Stępniak Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Marcinkowski były Mazowiecki Komendant Wojewódzki   Policji z siedzibą w Radomiu, Waldemar Kuliński Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Waldemar Osowiecki Prokurator Okręgowy w Płocku, Janusz Marcysiak Prokurator Rejonowy w Mławie. Podczas uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz wyróżnienia. Starosta Żuromiński wręczył nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. 

IMG 1971IMG 1974IMG 1976IMG 1977IMG 1978IMG 1979IMG 1980IMG 1981IMG 1982IMG 1984IMG 1985IMG 1986IMG 1987IMG 1988IMG 1991IMG 1993IMG 1994IMG 1996IMG 1997IMG 1998IMG 1999IMG 2000IMG 2001IMG 2002IMG 2003IMG 2007IMG 2008IMG 2010IMG 2011IMG 2012IMG 2013IMG 2014IMG 2015IMG 2016IMG 2017IMG 2018

Smaki naszego regionu

Opublikowano dnia .

Prawdziwy kunszt i kulinarne zdolności Mazowszan udowodnił regionalny finał czternastej edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Jury wybrało najsmaczniejsze potrawy (zgłoszone przez osiem zespołów) oraz najlepsze regionalne produkty żywnościowe spośród 51 wyrobów. 

Wśród nich znalazły się potrawy i produkty żywnościowe zgłoszone przez mieszkańców powiatu żuromińskiego.

W kategorii Potrawy II miejsce zdobyła Zofia Leszczyńska właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego Dworek nad Wkrą z Brudnic za zupę grzybową na zakwasie oraz królika duszonego w białym winie z warzywami. Natomiast wśród Produktów Nominowanych do „Perły 2014” znalazł się Miód wielokwiatowy nadwkrzański Adama Piotrkowskiego w Żuromina.

12

Głośna próba syren alarmowych

Opublikowano dnia .

W związku z Zarządzeniem Nr 321 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego informuję, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. (piątek) o godzinie 1700 na terenie miasta Żuromin zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.
W ramach treningu zostanie ogłoszony sygnał alarmowy, dźwiękowy, ciągły trwający jedną minutę.
Głośna próba ma na celu zapoznanie ludności z obowiązującymi sygnałami alarmowymi i sposobami postępowania po ich ogłoszeniu.
Włączenie syren alarmowych związane jest także z upamiętnieniem 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.