AKTUALNOŚCI

Konkursy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Opublikowano dnia .

YouthBank w Powiecie Żuromińskim

Opublikowano dnia .

W środę 18 lutego o godz. 15.00 odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Żuromińskiego Panem Jerzym Rzymowskim. Starosta poznał dziesięciu lokalnych Liderów YouthBanku.  Liderzy przedstawili także historię i ideę projektu oraz najbliższe działania, które przeprowadzą w ramach YouthBanku.

Więcej o YouthBanku na www.wagoninicjatyw.com/youthbank

Umowa na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu

Opublikowano dnia .

W dniu 08 stycznia 2015r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę  na  „Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Żurominie” na okres 2015 r. z firmą Neo-System, Marcin Krajewski, 87-300 Brodnica, za  cenę brutto w wysokości: 77 472,17 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 17/100).

XIII Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"

Opublikowano dnia .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XIII Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00 lub 657 35 25 wew. 27.
Serdecznie zapraszam wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

pdfZarządzenie_Starosty.pdf150.98 KB

Otwarcie wystawy pt. "Mołdawia - kraj znany i nieznany" w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Opublikowano dnia .

14 lutego 2015 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się otwarcie wystawy „Mołdawia - kraj znany i nieznany” połączone z tradycyjnym spotkaniem Ostatkowym.Wystawa pochodząca ze zbiorów Ministerstwa Kultury Republiki Mołdawii składa się z 38 fotogramów, które w artystycznej formie ukazują różne oblicza Mołdawii, jej krajobraz, ciekawsze zabytki oraz ludzi.

Pierwszy pobór krwi w 2015 r. zakończony

Opublikowano dnia .

W ramach promocji honorowego krwiodawstwa, zgodnie z ustalonym Harmonogramem poboru krwi, w dniu 8 lutego 2015 r. przy Stacji Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas” Diecezji Płockiej w Żurominie stacjonował Ambulans Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ambulans, zaopatrzony w 4 stanowiska do poboru krwi, obsługiwany był przez 6 pracowników Oddziału Terenowego Nr 36 w Płocku. Rejestracja krwiodawców odbywała się w godzinach od 9.00 do 13.00. Zarejestrowane zostały 34 osoby, ale honorowo krew oddały 33 osoby w ilości łącznej 14, 850 litra krwi.

Klub Honorowych Dawców Krwi pragnie serdecznie podziękować wójtowi Gminy Lutocin za sfinansowanie nagród dla krwiodawców, a także Stacji Opieki Caritas za udostępnienie miejsca dla ambulansu oraz pomieszczeń do dyspozycji honorowych dawców. Ponadto informuję, iż w związku z przypadającymi w dniu 10 maja wyborami prezydenckimi, nastąpiła zmiana terminu następnego poboru krwi z 10 maja na 24 maja br.

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejny pobór.

Jerzy Bucholski
Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Żurominie