AKTUALNOŚCI

Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013

Opublikowano dnia .

W dniu 27.08 br. w Żurominie odbyła się konferencja prezentująca dobre praktyki wykorzystania środków unijnych w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. Jej organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W konferencji udział wzięli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki, z-ca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szymanik i Starosta Żuromiński oraz zaproszeni goście.

W czasie spotkania przedstawione zostały rezultaty i efekty realizacji projektów w ramach PROW. Środki unijne PROW pozyskane w powiecie żuromińskim wyniosły 15 mln zł. W ramach RPO zawartych zostało dotychczas 10 umów w tym: Powiat Żuromiński - 5 umów, Gmina i Miasto Żuromin - 1 umowa, Gmina Siemiątkowo - 1 umowa oraz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw - 3 umowy.

Kwota środków unijnych wyniosła 24,2 mln zł, zaś łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki środkom unijnym w powiece żuromińskim wyniosła 43, 6 mln. zł. Natomiast w ramach działań z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie w powiecie żuromińskim zostało podpisanych 40 umów na łączną kwotę środków unijnych w wysokości 11,7 mln. zł.

PIKNIK INTEGRACYJNY W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE”

Opublikowano dnia .

W dniu 21 sierpnia  2014 roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Został on zorganizowany na terenie Łowiska Rybnego „Wkra” w Brudnicach. Więcej informacji na stronie Powiatowe Centrum Pomocy w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/90-piknik-w-brudnicach

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano dnia .

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze 
w ramach unijnego projektu PFRON  pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

Spotkanie prowadził przedstawiciel PFRON p. Tadeusz Wujtowicz  specjalista w Punkcie Informacyjno- Doradczym ,,Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla  osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach"

 Fakt niepełnosprawności oraz rodzaj schorzeń znacząco wpływa na sytuację na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Niektóre osoby niepełnosprawne wymagają szczególnego podejścia w dostosowaniu stanowisk pracy, ale też całych pomieszczeń i budynków w których odbywa się praca. Dostosowanie miejsc pracy kojarzy się przede wszystkim z kosztownymi przebudowami architektonicznymi, często z definicji pracodawcy odrzucają możliwość zatrudnienia osób
ze schorzeniami wzroku, schorzeniami psychicznymi, upośledzeniem narządu słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy Unii Europejskiej.

Obywatele dla Demokracji - ostatnia szansa na projekty tematyczne

Opublikowano dnia .

1 wrześnie rusza III i ostatnia edycja konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Jeszcze raz organizacje pozarządowe będą mogły się starać o środki na realizację zadań z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, przeciwdziałania wykluczeniu, zwalczania dyskryminacji oraz dzieci i młodzieży. W załączniku znajduje się krótki tekst zawierający zaproszenie do składania wniosków oraz informacje o otwartych konsultacjach, z których organizacje mogą skorzystać.

pdfObywatele_dla_Demokracji.pdf129.67 KB

Nowe odkrycia archeologiczne w Brudnicach

Opublikowano dnia .

W dniu 21.08.br Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Pieszczurykow, prof. Maciej Pawlikowski AGH w Krakowie, prof. Wojciech Nowakowski dyrektor Instytutu Archeologii Uniwerystetu Warszawskiego oraz dr Andrzej Szela spotkali się na stanowisku archeologicznym w Brudnicach. Trwające od wielu lat prace wykopaliskowe prowadzone przez Uniwerystet Warszawski potwierdzają wciąż nowe artefakty archeologiczne. W okresie wakacji grupa studentów UW pod kierunkiem dr Andrzeja Szeli dokonała kolejnych ciekawych i cennych historycznie wykopalisk.

Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego

Opublikowano dnia .

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.