20 LAT POWIATU pozioma

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Opublikowano .

dzień kobiet8

 

Wicestarosta

60 lecie Powiatowo-Miejskiej Biblioteki w Żurominie

Opublikowano .

17 grudnia 2010r. obchodzony był okrągły jubileusz 60-lecia istnienia Powiatowo-Miejskiej Biblioteki w Żurominie. W uroczystościach uczestniczył Starostwa Żuromiński Janusz Welenc, który przekazał na ręce Pani Dyrektor Biblioteki Reginy Kwiatkowskiej paterę okolicznościową z tej okazji....

Nowy dyrektor LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 6 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego powierzył Panu Krzysztofowi Grzegorzowi Jabłońskiemu – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu pełnienie obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu. Powierzenia pełnienia obowiązków...

Badanie sprawozdania finansowego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego informuje, że Uchwałą nr III/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku dokonano wyboru firmy: Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, ul Składowa 10, 19-400 Olecko, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego...

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Opublikowano .

13 grudnia 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła III edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwa „Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z

...

Forum dla zdrowia "Zdrowie to mój styl"

Opublikowano .

W dniu 10 grudnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyło się Forum dla zdrowia pod hasłem „Zdrowie to mój styl”. Współorganizatorami Forum było Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie. Po powitaniu uczniów i

...

XIX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Opublikowano .

W dniu 14 grudnia br. odbył się etap rejonowy XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o

...

Podpisanie umowy na budowę chodnika w miejscowości Seroki

Opublikowano .

W dniu 17 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 budowa chodnika w m. Seroki" z firmą: Biuro Projektów i Inwestycji "Prodbud" s.c.,...

Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy z większą troską myślimy o drugim człowieku i jak co roku wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowali zbiórkę żywności. Tegoroczna zbiórka odbyła się dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Zielińskiego

...