60 lecie Powiatowo-Miejskiej Biblioteki w Żurominie

Opublikowano .

17 grudnia 2010r. obchodzony był okrągły jubileusz 60-lecia istnienia Powiatowo-Miejskiej Biblioteki w Żurominie. W uroczystościach uczestniczył Starostwa Żuromiński Janusz Welenc, który przekazał na ręce Pani Dyrektor Biblioteki Reginy Kwiatkowskiej paterę okolicznościową z tej okazji....

Nowy dyrektor LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 6 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego powierzył Panu Krzysztofowi Grzegorzowi Jabłońskiemu – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu pełnienie obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu. Powierzenia pełnienia obowiązków...

Badanie sprawozdania finansowego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego informuje, że Uchwałą nr III/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku dokonano wyboru firmy: Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, ul Składowa 10, 19-400 Olecko, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego...

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Opublikowano .

13 grudnia 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła III edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwa „Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z

...

Forum dla zdrowia "Zdrowie to mój styl"

Opublikowano .

W dniu 10 grudnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyło się Forum dla zdrowia pod hasłem „Zdrowie to mój styl”. Współorganizatorami Forum było Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie. Po powitaniu uczniów i

...

Ostatni pobór krwi HDK w roku 2010

Opublikowano .

W niedzielę 5 grudnia odbył się już ostatni w tym roku pobór krwi, organizowany przez przez żuromiński klub Honorowych Dawców Krwi. Ponad pięćdziesiąt krwiodawców przyszło na pobór. Mimo złych warunków atmosferycznych, aż pięćdziesięciu dwóch krwiodawców przyszło oddać krew, podczas niedzielnego...

XIX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Opublikowano .

W dniu 14 grudnia br. odbył się etap rejonowy XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o

...

Podpisanie umowy na budowę chodnika w miejscowości Seroki

Opublikowano .

W dniu 17 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 budowa chodnika w m. Seroki" z firmą: Biuro Projektów i Inwestycji "Prodbud" s.c.,...

Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy z większą troską myślimy o drugim człowieku i jak co roku wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowali zbiórkę żywności. Tegoroczna zbiórka odbyła się dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Zielińskiego

...