Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Kultura

Opublikowano .

Kultura w powiecie żuromińskim skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury, zespołów artystycznych oraz twórców indywidualnych. Na terenie powiatu działają następujące placówki kultury:

  • Kino w Żurominie o 200 miejscach na widowni
  • Ośrodki kultury, tj. Żuromińskie Centrum Kultury, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu i Gminny Ośrodek Kultury w Siemiątkowie
  • Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
  • Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie
  • Biblioteki - 21 placówek, (6 bibliotek gminnych oraz 15 filii)
  • Biblioteka Pedagogiczna w Żurominie
  • Gminne Centra Informacji w Żurominie oraz w Bieżuniu.

Do najważniejszych i najprężniej działających instytucji należy Żuromińskie Centrum Kultury. Jest ono głównym organizatorem życia kulturalnego w mieście i gminie Żuromin. W placówce tej odbywają się zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne a także rekreacyjne. ŻCK jest organizatorem festiwali, konkursów zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych. Jedną z bardziej popularnych imprez jest doroczny Ogólnopolski Festiwal Blues, Reggae, Folk "Ananke".

Kolejną aktywnie działającą placówką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, który poprzez szeroką ofertę kulturalną dąży do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców, rozbudzania zainteresowań i zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. MGOK w Bieżuniu wyszukuje nowe talenty i pomaga w ich rozwoju. Placówka wypracowała i stworzyła pewną ciągłość imprez, które budują kulturalną tradycję miasta Bieżuń, jak również promują je na zewnątrz. Cyklicznymi stały się takie imprezy, jak: Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora - impreza adresowana do emerytów, rencistów zrzeszonych w klubach seniora lub domach pomocy społecznej; Ogólnopolski Plener Artystyczny - cieszący się zainteresowaniem wśród artystów plastyków i nie tylko, gdzie były realizowane takie formy, jak: malarstwo olejne, rzeźba, grafika, akwarela i inne; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Okolica, w której mieszkam" - skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Ważnym ośrodkiem tradycji, kultury i sztuki jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, gdzie możemy obejrzeć wiele ciekawych ekspozycji, w tym stałą wystawę "Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach". Obejmuje ona dzieje miasta, najważniejsze wydarzenia z jego historii i ludzi w nich uczestniczących. Na uwagę zasługuje ekspozycja "Dom Poety Stefana Gołębiowskiego", ukazująca wnętrza mieszkalne, w których przez ponad 90 lat żył i pracował zmarły kilka lat temu poeta Stefan Gołębiowski, wybitny tłumacz dzieł Horacego, poseł i działacz społeczny. W otoczeniu domu znajduje się ogród z rzeźbami poetów: Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida. Funkcjonowanie Muzeum nie ogranicza się tylko do prezentacji kultury materialnej małego miasteczka z XIX stulecia. Muzeum stanowi centrum życia kulturalnego Bieżunia. Organizowane są tu wystawy prac malarskich, fotograficznych, ekspozycje czasowe o różnorodnej tematyce.

W 1993 roku zostało powołane do życia wydawnictwo "Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", którego założeniem jest przybliżenie wiedzy o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Zamiarem twórców "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych" jest zebranie materiałów, które będą stanowiły podstawę do opracowania obszernej monografii miasta i okolic z uwzględnieniem dorobku kulturalnego tego środowiska. Ponadto Muzeum dba o rozwój twórczości poetyckiej wśród młodych ludzi, organizując konkurs poetycki im. Stefana Gołębiowskiego. Tym sposobem zachęca ich do poznawania poezji jako jednej z dziedzin sztuki, zwłaszcza poezji współczesnych twórców ziemi mazowieckiej, szczególnie twórczości Stefana Gołębiowskiego.

W powiecie żuromińskim pod egidą Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonuje 8 orkiestr dętych, członkami których jest głównie młodzież. Mają one okazję porównać swoje umiejętności podczas przeglądów, które organizowane są od początku restytucji powiatu w 1999 r. Imprezy, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych oraz te organizowane okazjonalnie, swoim zasięgiem obejmują coraz większą rzeszę społeczeństwa naszego powiatu, stając się tym samym jednym z głównych czynników integrujących społeczeństwo i przyciągających na te imprezy również mieszkańców sąsiednich powiatów.

e-max.it: your social media marketing partner