Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

„Drugie śniadanko”- przykład dobrej praktyki Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26.02.2021 roku odbył się finał akcji  „Drugie śniadanko”. W ramach akcji - Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus oraz Kacper Czerwiński przedstawiciel Kuriera Żuromińskiego - przekazali na „ręce” Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie Marka Machulskiego pudełka śniadaniowe opatrzone logotypami powiatu: herbem Powiatu Żuromińskiego i napisem Powiat Żuromiński. Z pudełek śniadaniowych korzystać będą uczniowie i przedszkolaki ZSS w Żurominie. Na rzecz szkoły przekazana została również  płyta DVD z filmem promocyjnym zawierającym: spot reklamowy promujący Powiat Żuromiński oraz nagranie z udziałem dietetyka przedstawiającego zasady zdrowego odżywiania dzieci. Celem akcji było wykreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Żuromińskiego jako jednostki samorządu terytorialnego promującej i upowszechniającej zdrowe odżywianie wśród dzieci. Akcja jest  przykładem tzw. dobrej praktyki powiatu. 

IMG 4243IMG 4244

Dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż został uruchomiony dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu. Aktualne numery telefonów do wydziału to:

tel. 793 354 045 (w tym umawianie wizyt w sprawach rejestracji pojazdów)

tel. 23 65 33 257

Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Głównym celem wizyty było oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Koszt tego remontu to 200 tys. zł, 50 % środków pochodziło z dofinansowania pozyskanego z urzędu marszałkowskiego w ramach programu wsparcia infrastruktury sportowej.
Szkoła w Zielonej również uczestniczy w realizacji Programu Edukacyjnego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, w imieniu którego działa Agencja Rozwoju Mazowsza.
Program związany jest z kształceniem zawodowym, w Zespole Szkół w Zielonej dotyczy dziedziny ekonomicznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Przybyłym gościom zaprezentowana została klasopracownia wyposażona w sprzęt komputerowy oraz inne narzędzia edukacyjne pozyskane w ramach realizacji programu.
Duże wrażenie wywarła również pracownia weterynaryjna, wyposażona w bardzo nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.
Przybyłych gości powitał Dyr. Szkoły Pan Czarek Ossowski z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego, dziękując jednocześnie za wsparcie od Zarządu Województwa zarówno w zakresie prac remontowych jak i doposażenia w nowoczesne narzędzia edukacyjne.
W swoim wystąpieniu Pan Marszałek Adam Struzik zadeklarował kontynuację programów wsparcia w różnych segmentach życia publicznego, również tych związanych z edukacją. Miłym akcentem było również uhonorowanie Pana Marszałka tytułem Przyjaciela Szkoły.
W spotkaniu wzięli udział: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta oraz Pan Artur Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

IMG 4169IMG 4170IMG 4172IMG 4173IMG 4175IMG 4178IMG 4179IMG 4181IMG 4185IMG 4188IMG 4190IMG 4193IMG 4194IMG 4196IMG 4201IMG 4202IMG 4204IMG 4207IMG 4211IMG 4212IMG 4213IMG 4215IMG 4220IMG 4223IMG 4226

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie

Opublikowano .

19 lutego 2021 roku Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Nasza szkoła uczestniczy w realizacji Programu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, a finansowanego ze środków unijnych.
Uczestników spotkania przywitała Pani Danuta Ryszewska –dyr. LO, która podziękowała za przekazany sprzęt oraz przedstawiła charakterystykę szkoły.
Przedstawiciele firmy wdrażającej program przedstawili założenia realizowanego projektu oraz możliwości wykorzystania nowoczesnego sprzętu i narzędzi dydaktycznych w kształceniu w warunkach pandemii.
W swoim wystąpieniu Pan Marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie realizowanego programu, którego głównym celem jest pomoc szkołom w organizacji kształcenia na odległość, poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt ale też prowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Samorząd województwa mazowieckiego bardzo szybko dostrzegł potrzebę wsparcia jednostek edukacyjnych w tym segmencie, stąd też pojawił się program w którym uczestniczy ponad 200 szkół z terenu Mazowsza. Wartość przekazanego sprzętu to ok. 100 tys. zł.
Zaprezentowane zostały możliwości sprzętu i oprogramowania w zdalnym nauczaniu poprzez uczestnictwo gości w mini lekcji on-line z udziałem uczniów.
Starosta Jerzy Rzymowski podziękował Panu Marszałkowi za wsparcie jakie otrzymujemy, które pozwala na doposażanie naszych placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i urządzenia wspomagające zdalne nauczanie w czasie pandemii covid-19. W spotkaniu wzięli udział: Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta, Pani Joanna Jucewicz-Morawska- dyr. Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Pan Marcin Pawlak- z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Pan Artur Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

IMG 4106IMG 4108IMG 4109IMG 4110IMG 4114IMG 4115IMG 4117IMG 4119IMG 4124IMG 4126IMG 4129IMG 4131IMG 4133IMG 4135IMG 4136IMG 4139IMG 4140

Pan Marszałek Adam Struzik z wizytą w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Opublikowano .

19 lutego 2021 roku Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Celem wizyty była inauguracja Programu Edukacyjnego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego przez nasze placówki żuromińskie oraz Zespół Szkół w Zielonej.
Program dedykowany jest do kształcenia zawodowego, jego celem jest wdrażanie innowacji w zakresie kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik administracji oraz w Zespole Szkół w Zielonej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
W czasie spotkania przekazany został do naszych szkół, przez Pana Marszałka , nowoczesny sprzęt do diagnostyki samochodowej firmy Hella Gutmann, pomoce dydaktyczne w postaci stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopów wraz z oprogramowaniem, skanerów, drukarek, projektorów i innych jednostek, wartość przekazanego sprzętu to ok. 120 tys. złotych. Przedstawiciel firmy wdrażającej program przedstawił założenia realizowanego projektu.
W swoim wystąpieniu Pan Marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie realizowanego programu w rozwoju kształcenia zawodowego i znaczenie jakie samorząd województwa przywiązuje do tego segmentu kształcenia.
Pan Starosta Jerzy Rzymowski podziękował zarówno Panu Marszałkowi jak i Zarządowi Województwa za wsparcie jakie otrzymujemy, które pozwala na doposażanie naszych placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i urządzenia wspomagające zdalne nauczanie. W spotkaniu wzięli udział: Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta, Pani Joanna Jucewicz-Morawska- dyr. Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Pan Marcin Pawlak- z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Pan Artur Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

IMG 4068IMG 4071IMG 4072IMG 4073IMG 4079IMG 4082IMG 4087IMG 4088IMG 4089IMG 4093IMG 4095IMG 4098

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Raczyny – Dąbrowice

Opublikowano .

W dniu 19 lutego 2021r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181 lok 507B, 01 – 459 Warszawa, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia oraz uzyskanie (w imieniu i na rzecz Zamawiającego) wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji w tym pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie projektu na budowę mostu w miejscu dotychczasowego przepustu pod jezdnią oraz odcinek drogi o długości ok. 2 km od m. Raczyny – w kierunku Dąbrowic. Wartość opracowania wynosi 98 400,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), a termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń ustalony został na dzień 15.12.2021r.

IMG 4059IMG 4061

Przekazanie nakrętek z serduszka

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przekazał nakrętki zebrane do serduszka przy Starostwie Powiatowym w Żurominie na leczenie i powrót do zdrowia Mateusza Dziurkowskiego. Dzięki nakrętkom zebranym przez pracowników Starostwa i mieszkańców powiatu żuromińskiego możemy wesprzeć osoby potrzebujące pomocy.

Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc.

Codziennie odkręcamy butelki, pojemniki, słoiki i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te małe plastikowe elementy mogą stanowić dla kogoś wartość.

Dziękujmy za okazaną pomoc i zachęcamy wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z historia Mateusza załączamy link pod którym, znajdą Państwo więcej informacji https://www.siepomaga.pl/mateusz-dziurkowski

IMG 4054IMG 4057