budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Opublikowano .

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl


System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 9631

 

30 stycznia 2023r. odbyło się wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. Celem konkursu było wybranie logo - znaku graficznego Młodzieżowej Rady Powiatu, który będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany również na gadżetach, plakatach, publikacjach, dekoracjach, zaproszeniach, pamiątkach, pocztówkach itp. wydawanych przez Młodzieżową Radę Powiatu Żuromińskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas VII - VIII oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego.

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja konkursowa przyznała nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienie tj.:
I miejsce – Wiktora Rogowicz
II miejsce – Anna Babecka
III miejsce – Szymon Wojtkiewicz
Wyróżnienie – Zuzanna Perłowska

IMG 9634 IMG 9637 IMG 9639 IMG 9646 IMG 9648 IMG 9651 IMG 9653 IMG 9655 IMG 9656 IMG 9659 IMG 9662 IMG 9664

Urząd Statystyczny zachęca do udziału w badaniach ankietowych

Opublikowano .

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

 

pdfkalendarium_statystycznych_badań_ankietowych_2023.pdf1.6 MB

Budowa mostu oraz rozbudowa drogi na odcinku Chojnowo – Kuczbork zakończona

Opublikowano .

4602W Chojnowo Kuczbork 3 4602W Chojnowo Kuczbork 6

 

Zakończone zostały prace w terenie związane z wykonaniem zadania  w ramach inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork”

Zadanie zakresem rzeczowym objęło rozbudowę drogi na łącznym odcinku o długości 1,4 km wraz budową mostu w miejscu dotychczasowego przepustu drogowego. Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam z Glinojecka. Wartość całego zadania wraz z nadzorem inwestorskim oraz tablica promocyjną wyniosła 2 790 933,75 zł. Inwestycja ta realizowana była w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury (dofinansowanie 1 000 000,00 zł), w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie 249 000,00 zł), pomocy finansową Gminy Kuczbork – Osada (dofinansowanie - 100 000,00 zł) oraz środków własnych powiatu żuromińskiego (1 441 933,75 zł).

Webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Opublikowano .

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

 

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.