20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Wizyta w PCPR

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP odbyli wycieczkę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie i do Powiatowego Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie.

Poznali różne formy dofinansowania z środków PFRON z uwagi na rehabilitację społeczną. Dowiedzieli się, jakie należy dołączać do wniosku dokumenty.

Następnie w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym uzyskali informacje dotyczące ofert wsparcia od psychologa, prawnika, adwokata.

Dziękujemy Dyrektor PCPR Pani Danucie Przybył oraz Pani adwokat Magdalenie Rymkiewicz- Aranowskiej za poświęcenie nam swojego czasu i przekazanie cennych informacji.

Galeria zdjęć w załączonym linku

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2438643169528809/2438642842862175/?type=3&theater

Pracowicie w przedszkolu w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Dzisiaj w przedszkolu było bardzo pracowicie, smacznie i zdrowo🍅🍞🍏🍐☺
Galeria zdjęć w załączeniu:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2436385436421249/2436380819755044/?type=3&theater

Gotowanie w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP przygotowali danie obiadowe - kotlety mielone, mizerię z ogórków i ziemniaki 🍛 Wszyscy sprawnie współdziałali wykonując przydzielone prace.
Danie było smaczne 😊 Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2428200467239746/2428199570573169/?type=3&theater

PCPR w Żurominie

Opublikowano .

csm_main_logo_mobile_16fc3ad505.png

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 15.05.2019 r. do 31.08.2019 r.,

Moduł II – od 10.03.2019r. do 31.03.2019r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

                   od 01.09.2019r. do 10.10.2019r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

„VI Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego”

Opublikowano .

1 maja 2019 roku odbył się „VI Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego”.
Uroczystego otwarcia Memoriału dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mirosław Różański przy udziale Szymona Dudkiewicza Prezesa Sekcji Brydżowej w Żurominie.
Turniej był otwarty, więc brali w nim udział także zawodnicy z Ciechanowa, Brodnicy, Torunia, Bydgoszczy, Wąbrzeźna, Płocka, Sierpca, Rypina, Działdowa i innych miejscowości.
Frekwencja, jak zwykle, była wysoka. W zawodach wzięło udział 34 pary.
Zawodnicy mieli doskonałe warunki do gry, w czym zasługa kierownictwa szkoły, które przychylnie patrzy na nasz turniej i z tego względu należą się podziękowania dla Panów, Wojciecha Gralewskiego i Dominika Stopczyńskiego.
Były też słodycze ufundowane przez cukiernię „Rosario” Pana Zielińskiego, który corocznie wspomaga brydż żuromiński.
Zawody wygrała para z Działdowa, panowie: Mariusz Krzemieniewski i Janusz Marszałkiewicz.
Najlepsza para z Żuromina: Marian Kalinowski i Tadeusz Wiśniewski zajęła siódme miejsce.
Jak co roku, dla najlepszej pary brydżowej z Żuromina, nagrodę ufundowała żona Andrzeja, Pani Teresa Rutowska.
Ciepłe słowa podziękowania należy skierować do sponsorów, bez których turniej nie miałby takiej oprawy i znaczenia, a mianowicie:
Starostwo Powiatowe w Żurominie, Bank Spółdzielczy w Żurominie, Spółdzielnia Mleczarska
w Sierpcu O/Żuromin, Żuromińskie Centrum Kultury, Cukiernia Rosario Pana Kazimierza Zielińskiego, Firma DOMEX Pana Lecha Zmarzłego oraz Firma Paliwowa Pana Ryszarda Domżalskiego z Lutocina.

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Żuromińskkiego.

P1000021P1000022P1000023P1000024P1000032P1000034P1000035P1000036P1000040P1000046P1000063P1000065P1000066