Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

O powiecie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński powstał 1 stycznia 1999 roku. Położony jest w centralnej części Polski, w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości 150 km od Warszawy i 70 km od Płocka. Graniczy z sześcioma powiatami, tj. mławskim, płońskim, sierpeckim (woj. mazowieckie), brodnickim i rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie).

 mapa

Obejmuje obszar 805 km2 zamieszkiwany jest przez 39915 osób, z czego w miastach mieszka ok. 10701 mieszkańców (stan na dzień 30 czerwiec 2008r.). Jednostkę samorządową tworzy sześć gmin: 2 gminy miejsko - wiejskie - Żuromin i Bieżuń oraz 4 gminy wiejskie - Kuczbork - Osada, Lubowidz, Lutocin, i Siemiątkowo. W skład powiatu wchodzą 2 miasta i 196 miejscowości wiejskich.

mapa-powiat

W miastach zamieszkuje ok. 26 % ludności powiatu. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 53 osoby na km2. W powiecie żuromińskim funkcjonuje 1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie oraz 10 Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym 4 niepubliczne. W zakresie szkolnictwa istnieje 7 jednostek organizacyjnych. Są to 4 szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży, 2 placówki oświatowe, w tym jedna prowadząca kształcenie dla osób dorosłych oraz szkołę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na terenie powiatu funkcjonują 23 szkoły podstawowe, w tym jedna szkoła podstawowa filialna.

Zanim utworzono nową jednostkę samorządową - powiat w Żurominie - gminy i miasta wchodzące obecnie w jego skład miały poczucie przynależności do jednego obszaru gospodarczego. Teraz jest to również jednolity obszar administracyjny zarządzany przez władzę samorządową wybieraną przez mieszkańców. Nowy układ administracyjny pozwala umiejętniej gospodarować i lepiej wykorzystywać lokalne zasoby, a wspólne działania w zakresie realizacji określonych zadań osiągają większą efektywność.

Powiat Żuromiński postrzegany jest jako miejsce atrakcyjne inwestycyjnie. Znajdujący się tu zasób majątku trwałego w postaci gruntów i budynków stwarza duże możliwości inwestycyjne, a atrakcyjne położenie powiatu w rejonie "zielonych płuc Polski" przyciąga turystów oraz miłośników wędkarstwa i łowiectwa. Istniejąca baza w niewielkim stopniu zagospodarowuje zasoby turystyczne. Nadal istnieją tu duże możliwości inwestowania w rozwój turystyki i budowę obiektów turystycznych.

Powiat Żuromiński to powiat dużych możliwości i szans na zrobienie dobrych interesów. O jego atrakcyjności świadczy wiele atutów. Niewątpliwie jednym z najcenniejszych jest przychylność i otwartość władz na współpracę zarówno z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi. Powiat żuromiński to dobry partner do inwestycji.

e-max.it: your social media marketing partner