Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Środki na małe granty oraz Rejestr dotacji przyznanych w trybie małych grantów

Opublikowano .

Wysokość środków zabezpieczonych budżecie powiatu żuromińskiego na małe granty:

W 2014 roku w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 1 400,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów; rodzaj zadania:  Kultura, sztuka.

W 2015 roku w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów;
rodzaj zadania:  Kultura, sztuka.

W 2016 roku w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów.
Rodzaj zadania (nazwa według Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku):  Kultura, sztuka
Rodzaj zadania (nazwa według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2017 roku w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów.
Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2018 r. w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów.
Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2019 r. w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów.
Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2020 r. w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na realizację zadań w trybie małych grantów.
Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł.
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 5 000,00 zł.

W 2021r. w budżecie powiatu żuromińskiego zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania w trybie małych grantów:
Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł
Rodzaj zadania: W spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 5 000,00 zł

Rejestr dotacji przyznanych w trybie małych grantów:

Rok 2014

Dotacja w kwocie 1 080,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem: „Tradycje wsi mazowieckiej”

Rok 2015

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem: „Poznajemy kulturę Mazowsza”

Rok 2016

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem: „Poznajemy kulturę Warmii i Mazur”

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Wagon Inicjatyw w Żurominie na zadanie pod tytułem: Lato w teatrze „Szafoschron” – interdyscyplinarny projekt artystyczny dla dzieci i młodzieży

Rok 2017

Dotacja w kwocie 3 200,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem:  Poznajemy kulturę sąsiadów – Bydgoszcz.  

Dotacja w kwocie 1800,00 zł przyznana Stowarzyszeniu "Wagon Inicjatyw" z siedzibą w Żurominie na zadanie pod tytułem Lato w teatrze "Indiańskie lato" - warsztaty tetaralne dla młodzieży.

ROK 2018

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem:  Z wizytą w teatrze.

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Mławie na zadanie pod tytułem:  Poznajemy kulturę kaszubów.

2019 rok

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Warszawie/ Oddział Okręgowy w Płocku na zadanie pod tytułem Poznajemy kulturę Mazur
Dotacja w kwocie 2 500,00 zł przyznana Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie na zadanie pod tytułem z Wizytą w teatrze

2020 rok

Dotacja w kwocie 5000,00 zł przyznana Stowarzyszeniu zwykłemu START z siedzibą w miejscowości Huta 1, 09-304 Lubowidz na zadanie pod tytułem Zwyczaje wiosenne na Mazowszu;

e-max.it: your social media marketing partner