Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przepisy prawne dotyczące nauczycieli

Opublikowano .

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

pdfUchwała Nr XLIX/371/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku.pdf411.66 KB

pdfUchwała Nr XLVIII/366/24 w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku.pdf1.83 MB

pdfUchwała Nr XLI/311/23 w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku .pdf1.2 MB

pdfUchwała Nr XXXIII/245/22 w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku..pdf453.89 KB

pdfUchwała Nr XXV/190/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.pdf476.87 KB

  pdfUchwała Nr XXIV/186/21 w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku..pdf465.51 KB

pdfUchwała Nr XXI/165/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku..pdf341.96 KB

pdfUchwała Nr XV/123/20 w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku..pdf533.95 KB

pdfUchwała Nr XIII/106/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2019 roku.pdf3.04 MB

pdfUchwała Nr VI/48/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku .pdf998.89 KB

Doskonalenie_zawodowe_3.docx

pdfUchwała Nr XXXVI/240/18 w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku.599.3 KB

 

Nagrody dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XLVI/343/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2023, pozycja 12769).pdf332.85 KB

pdfUchwała Nr XXIII/210/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród587.35 KB

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XLIV/333/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2023, Pozycja 9909)1.56 MB

pdfUchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2009, Nr 216, Pozycja 6890)123.14 KB

pdfUchwała Nr VIII/67/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2007, Nr 187, Pozycja 5229, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)407.09 KB

 

Wynagradzanie nauczycieli

pdfUchwała Nr XLIV/332/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Reguklaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę, wysokość i szczegołowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2023, Pozycja 9908)2.45 MB

pdfUchwała Nr XXXVIII/293/22 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2022, Pozycja 10728, Data ogłoszenia 17.10.2022r.)564.87 KB

pdfObwieszczenie Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 13878, data ogłoszenia 3.12.2019r.).pdf1.94 MB

pdfUchwała Nr X/87/19 Rady Powiatu Żurominskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady, przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokości nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 11436, data ogłoszenia 3.10.2019r.).pdf367.19 KB

pdfUchwała Nr IX/74/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokości nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 10111, data ogłoszenia 27.08.2019 r.).pdf152.28 KB

pdfUchwała Nr/XL/273/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2018, Poz. 8247, Data ogłoszenia 29.08.2018 r.).pdf176.72 KB

pdfUchwała Nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2015, Pozycja 6013, Data ogłoszenia 08.07.2015r.)136.04 KB

pdfUchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2014, Pozycja 4767, Data ogłoszenia 09.05.2014r.)576.72 KB

 

Inne przepisy dotyczące nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXVI/267/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński.pdf376.12 KB

pdfUchwała Nr X/86/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obiżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 11437, data ogłoszenia 3.10.2019 r.).pdf47.5 KB

pdfUchwała Nr IX/72/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.pdf52.56 KB

pdfUchwała Nr IX/73/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żuromińskiego od dnia 1 września 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 10110, data ogłoszenia 27.08.2019 r.).pdf230.36 KB

pdfUchwała Nr IX/75/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów pedagogicznych, doradców zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Poz. 10112, data ogłoszenia 27.08.2019 r.).pdf118.36 KB

pdfUchwała Nr XXXVII/247/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2018, Nr 187, Pozycja 4869, Data ogłoszenia 02.05.2018r.)443.05 KB

pdfUchwała Nr XL/274/18 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2018, Poz. 8246, Data ogłoszenia 29.08.2018 r.)2.92 MB

pdfUchwała Nr XL/422/10 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5002, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)108.95 KB

pdfUchwała NrXXII/55/2000 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński56.02 KB

 

Przepisy nieaktualne:

pdfUchwała Nr XX/175/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2012, Pozycja 6831, Data ogłoszenia 11.10.2012r.)74.5 KB

pdfUchwała Nr XL/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010 r. określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5003, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)152.55 KB

pdfUchwała Nr XXXVII/383/10 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1708)60.24 KB

 pdfUchwała Nr XXXVI/373/10 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1707)145.92 KB

 pdfUchwała Nr XXX/237/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 56.02 KB

e-max.it: your social media marketing partner