20 LAT POWIATU pozioma
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przepisy prawne dotyczące nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Opublikowano .

Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2013, Pozycja 4265, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)(147.08 KB)

pdfUchwała Nr VIII/54/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania229.13 KB

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXVI/240/18 w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku.599.3 KB

pdfUCHWAŁA Nr XXXI/213/17 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku940.02 KB

pdfUCHWAŁA Nr XV/101/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku 231.36 KB

pdfUCHWAŁA Nr XIX/133/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.605.08 KB

pdfUchwała Nr XXI/146/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.302.12 KB

pdfUchwała Nr XXV/173/17 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017r.

docZałączniki wzory48.5 KB

Dotacje dla szkół niepublicznych

pdfUchwała Nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.426.93 KB

Nagrody dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXIII/210/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród587.35 KB

Pomoc zdrowotna dla nauczyciel

pdfUchwała Nr VIII/67/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2007, Nr 187, Pozycja 5229, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)407.09 KB

pdfUchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2009, Nr 216, Pozycja 6890)123.14 KB

Wynagradzanie nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2014, Pozycja 4767, Data ogłoszenia 09.05.2014r.)576.72 KB

pdfUchwała Nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2015, Pozycja 6013, Data ogłoszenia 08.07.2015r.)136.04 KB

Inne przepisy dotyczące nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXVII/247/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2018, Nr 187, Pozycja 4869, Data ogłoszenia 02.05.2018r.)443.05 KB

pdfUchwała Nr XL/422/10 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5002, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)108.95 KB

 pdfUchwała Nr XXX/237/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 56.02 KB

 pdfUchwała Nr XXXVI/373/10 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1707)145.92 KB

pdfUchwała Nr XXXVII/383/10 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1708)60.24 KB

pdfUchwała Nr XL/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010 r. określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5003, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)152.55 KB

pdfUchwała Nr XX/175/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2012, Pozycja 6831, Data ogłoszenia 11.10.2012r.)74.5 KB

pdfUchwała NrXXII/55/2000 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński56.02 KB

pdfUchwała Nr IX/83/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński34 KB

pdfUchwała Nr XIX/131/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński209.61 KB

e-max.it: your social media marketing partner