Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 15 października 2015r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz-Morawską wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

  1. Pan Ireneusz Kramkowski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  2. Pani Danuta Ryszewska  - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  3. Pani Hanna Sadowska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
  4. Pani Małgorzata Welenc – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
  5. Pani Natalia Karpińska – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  6. Pani Ewa Marzec – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  7. Pani Lena Gulczyńska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  8. Pani Jadwiga Grabowska – nauczycielka - bibliotekarz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Żurominie
  9. Pan Włodzimierz Żulewski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

IMG 6979IMG 6980IMG 6983IMG 6987IMG 6990IMG 6992IMG 6995IMG 6998IMG 7000IMG 7004IMG 7008IMG 7011

e-max.it: your social media marketing partner