Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Stypendyści powiatu

Opublikowano .

W dniu 29 października 2015r. odbyło się wręczenie przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Komisja stypendialna w dniu 12 października 2015r. dokonała oceny wniosków, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne – jeżeli uczeń takie posiada. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stypendialna zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie dziewięciu stypendiów na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia przyznano niżej wymienionym osobom:

  1. Mariuszowi Szlom – uczniowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
  2. Sylwii Pogorzelskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
  3. Kai Filipskiej – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
  4. Kamili Kowalskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
  5. Paulinie Malik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
  6. Katarzynie Łubińskiej – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
  7. Damianowi Rucińskiemu – uczniowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000zł.
  8. Katarzynie Dwórznik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.
  9. Karolinie Łukasiak – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.

Ponadto na wniosek Komisji Stypendialnej Zarząd Powiatu Żuromińskiego wyróżnił nagrodą Kamila Kozdronia – ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobyte osiągnięcia w XV Konkursie Matematycznym GAMMA 2014/2015..

IMG 7163IMG 7164IMG 7166IMG 7168IMG 7171IMG 7173IMG 7178IMG 7186IMG 7188IMG 7190IMG 7195IMG 7199IMG 7203IMG 7205IMG 7211IMG 7213IMG 7214IMG 7217IMG 7221IMG 7223IMG 7229IMG 7231IMG 7232IMG 7235IMG 7243IMG 7255IMG 7258IMG 7264IMG 7267IMG 7272IMG 7274IMG 7280IMG 7284

e-max.it: your social media marketing partner