Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Kolejny pobór krwi w Żurominie zakończony

Opublikowano .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, iż dnia 28.04.2013r. odbył się pobór krwi w stacji opieki Caritas w Żurominie. Uczestniczyło w nim 45 krwiodawców, którzy oddali łącznie 20,25 litra krwi. Następny pobór odbędzie się w dniu 30 czerwca.
 
Jerzy Bucholski
Kierownikow Biura Zarządu Rejonowego PCK w Żurominie

Relacja z V Powiatowego Forum Zdrowia „Zdrowe bicie serca”

Opublikowano .

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się V Forum Zdrowia, tym razem pod hasłem „Zdrowe bicie serca”. Organizatorem tegorocznego Forum był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00. W nastrój wprowadził uczestników występ zespołu muzycznego, po którym przywitała wszystkich zgromadzonych na Forum Dyrektor ZSP Pani Maria Skolmowska – Karpińska. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na fakt, iż zdrowie i zachowanie go jak najdłużej, jest istotne w życiu każdego człowieka.

Pobór krwi zakończony

Opublikowano .

Dnia 10 lutego 2013r. odbył się pobór krwi. Uczestniczyło w nim 40 krwiodawców, którzy oddali łącznie 18 litrów. Następny pobór krwi zaplanowany został przez Klub Honorowych Dawców Krwi na dzień 28 kwietnia 2013r.

Program Zdrowotny "Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

22 stycznia br. projekt programu zdrowotnego został przesłany do wszystkich gmin z terenu powiatu żuromińskiego celem konsultacji. Gminy zaakceptowały pozytywnie projekt nie wnosząc żadnych uwag i wniosków. Wobec powyższego projekt programu został przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych celem zaopiniowania. Zgodnie z art. 48 ust. 2b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu zdrowotnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu tego programu. Projekt programu „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego” został ponadto zamieszczony na stronie powiatu www.zuromin-powiat.pl w zakładce portal konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego. Zapraszamy do składnia uwag i wniosków do projektu programu.

Film edukacyjny: krwotok z nosa - pierwsza pomoc

Opublikowano .

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.

Choć najczęściej wygląda bardzo groźnie, krwotok z nosa w większości sytuacji nie zagraża życiu czy zdrowiu osoby poszkodowanej. W sporadycznych przypadkach krwawienie jest na tyle obfite bądź długotrwałe, że wymaga wizyty u laryngologa bądź – w skrajnych, wyjątkowych przypadkach – wezwania pogotowia ratunkowego. Z reguły krwotok zlokalizowany jest w przedniej części jamy nosowej i udaje się go opanować za pomocą prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Czynności te można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online

Spróbujmy je przybliżyć: przede wszystkim należy usiąść i pochylić głowę do przodu. Osoby poszkodowane mają niekiedy tendencję do odchylania głowy do tyłu, co jest błędem. Krew ścieka wtedy do przełyku, co może wywołać torsje lub nawet zakrztuszenie. Następnie, jeśli to konieczne, należy delikatnie wydmuchać nos. Tamowanie krwotoku polega na utrzymywaniu pozycji pochylonej i jednoczesnym uciskaniu skrzydełek nosa za pomocą palca wskazującego i kciuka. Krwawienie powinno ustąpić w ciągu kilku minut. Aby zwiększyć komfort poszkodowanego, można przyłożyć mu do karku zimny kompres.

Pamiętajmy, że w razie udzielania przez nas pierwszej pomocy osobie, która ma krwotok z nosa, powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa unikać kontaktu z krwią.

Może się zdarzyć, że osoba poszkodowana nagle traci przytomność. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć osobę, układając ją w pozycji bezpiecznej. Ilustruje to poniższy film dot. pierwszej pomocy:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Jak widać, pomoc poszkodowanemu w sytuacji krwotoku z nosa jest dosyć prosta. Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

Program Zdrowotny Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Opublikowano .

Powiat Żuromiński działając w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracował Program Zdrowotny pod nazwą „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”. Celem głównym programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Powiatu Żuromińskiego poprzez zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych dzięki zwiększeniu dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych.

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy żuromińskim szpitalu

Opublikowano .

Od 28 stycznia br. Szpital w Żurominie dysponuje nowoczesnym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). Będą mogli z niego korzystać pacjenci, u których rozpoznano choroby przewlekłe i którzy wymagają całodobowej pielęgnacji. Placówka będzie mogła również przyjmować pacjentów po leczeniu szpitalnym, z pełną diagnozą, którzy nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia, niesprawność fizyczną i konieczność kontroli lekarskiej potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Obiekt w Żurominie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Zapewnia zarówno wysoki standard pobytu, jak i świadczonych usług. Pacjenci mają do dyspozycji m.in. pokoje do terapii zajęciowej, ruchowej, do rehabilitacji oraz kaplicę. Poza budynkiem znajdują się altany i ogródki. Ośrodek może więc realizować nie tylko różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, ale też zajęcia terapeutyczne, spacery, czy grillowanie. Placówka powstała po modernizacji i rozbudowie starej kotłowni i pralni. Rozbudowa obiektu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych rozpoczęła się w czerwcu 2011 r., natomiast zakończyła w listopadzie 2012 r. Cała inwestycja kosztowała prawie sześć i pół miliona złotych. Całość – z własnego budżetu – pokrył szpital. Już w najbliższym tygodniu do nowego obiektu zostanie przeniesionych 30 łóżek z głównego budynku szpitala, a kolejnych 30 łóżek zostanie wkrótce zakontraktowanych w NFZ , w ramach renegocjacji kontraktu. Przed uruchomieniem oddziału najbliższe tego typu placówki znajdowały się w Ciechanowie, Płońsku i Mławie. W Żurominie będą przyjmowani pacjenci nie tylko z samego miasta, ale też z okolicznych gmin i powiatów, w tym sierpeckiego i mławskiego. W dniu 28 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie ZOL z udziałem licznych gości m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca, Dyrektora Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu, Prezesa i Wiceprezesa Orlen Medica, radnych Rady Powiatu Żuromińskiego, ks. proboszcza parafii żuromińskiej Kazimierza Kowalskiego, dyrektorów ościennych szpitali, żuromińskich lekarzy, personelu szpitala powiatowego w Żurominie oraz przedstawicieli mediów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prowadzący uroczystość dyrektor szpitala w Żurominie Zbigniew Białczak oraz Starosta Żuromiński Janusz Welenc.

img_5949.jpgimg_5950.jpgimg_5951.jpgimg_5952.jpg

img_5953.jpgimg_5955.jpgimg_5956.jpgimg_5957.jpg

img_5963.jpgimg_5965.jpgimg_5966.jpgimg_5968.jpg

img_5969.jpgimg_5971.jpgimg_5973.jpgimg_5974.jpg

img_5979.jpgimg_5981.jpgzdsc00360.jpgzdsc00370.jpg

zdsc00378.jpgzdsc00389.jpg

XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Opublikowano .

W dniu 7 grudnia br. odbył się etap rejonowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Do Olimpiady zgłosiły się 2 szkoły ponadgimnazjalne (LO Żuromin, ZSP Żuromin) 6 gimnazjów (Nr 1 Żuromin, Nr 2 Żuromin, Lutocin, Zielona, Syberia i Zieluń). Po przeprowadzeniu etapu szkolnego do etapu rejonowego zakwalifikowało się 25 uczniów. Podczas etapu rejonowego uczniowie rozwiązywali test zawierający 30 pytań. Komisja oceniająca wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria gimnazja:

I miejsce - (27 punktów) Aleksandra Liszewska - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

II miejsce - (26 punktów) Julia Bodera - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

III miejsce - (24 punkty) Natalia Kawczyńska - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce - (25 punktów / 9 pkt. w dogrywce) Magdalena Filip LO w Żurominie

II miejsce - (25 punktów / 8 pkt w dogrywce) Agata Szerszeń LO w Żurominie

III miejsce (24 punkty) Paweł Rutkowski LO w Żurominie.

Osoby, które zajęły I miejsca w każdej kategorii wiekowej, tj. Aleksandra Liszewska i Magdalena Filip zakwalifikowały się do etapu Okręgowego Olimpiady. Nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych ufundował Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Uczniowie otrzymali także dyplomy za udział w olimpiadzie. W trakcie, gdy komisja oceniała prace uczniów, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

img_5599.jpgimg_5601.jpgimg_5603.jpgimg_5604.jpg

img_5606.jpgimg_5607.jpgimg_5608.jpgimg_5610.jpg

img_5612.jpgimg_5613.jpgimg_5615.jpgimg_5616.jpg

img_5617.jpgimg_5618.jpgimg_5619.jpgimg_5621.jpg

img_5622.jpgimg_5623.jpgimg_5625.jpg

Środki PFRON dla Szpitala w Żurominie

Opublikowano .

SPZZOZ w Żurominie pozyskał dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" -obszar A. Tytuł projektu: "Doposażenie SPZZOZ w Żurominie w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Inwestycja dotyczy zakupu sprzętu służącego do rehabilitacji na kwotę 206 000,00 zł, dofinansowanie z PFRON 40% tj. 82 400,00 zł (100% wnioskowanej kwoty dofinansowania). Doposażone zostaną: oddział rehabilitacyjny, pracownia fizjoterapii i ośrodek rehabilitacji dziennej. Nowy sprzęt pozwoli poszerzyć zakres świadczeń i wzbogacić ofertę rehabilitacyjną naszego szpitala.