20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Sołtys Lubowidza

Opublikowano .

W dniu 24 maja 2018r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Żuromińskiego został wręczony dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, dla Pani Sołtys Lubowidza Marzeny Jabłońskiej. Dyplom jest wyrazem uznania dla aktywnej działalności Pani sołtys w swoim lokalnym środowisku. Dyplom wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Serdeczne gratulacje dla Pani Sołtys.

IMG 6580IMG 6581IMG 6582IMG 6586IMG 6590

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo

Opublikowano .

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+535,00 do km 12+985,00”, w wysokości 165 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wykonawcą robót, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12. Zgodnie z zawartą umową wartość zadania wynosi 454 330,64 zł, a termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.06.2018r.

Gradzanowo 1Gradzanowo 2