Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

4 kwietnia 2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Przedmiotem umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Całkowita wartość zadania wynosi 129 560,00 zł,

- w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 97 170,00 zł.
Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej przyczyni się do poprawy standardu bloku sportowego, a co za tym idzie poprawy warunków jakości kształcenia, bezpieczeństwa i warunków uprawiania sportu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie możliwości działań edukacyjnych i atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły, zwiększy się również dostępność infrastruktury sportowej dla lokalnej społeczności.

Zadanie pn.: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej”.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

dla sportu 25

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Opublikowano .

ROK 2021

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 104/NPRC/2021/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 56) z dnia 26 października 2021r.

Wsparcie otrzymały następujące szkoły:

  1. 1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu – 3 200,00zł
  2. 2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie – 9 600,00 zł
  3. 3. Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej – 9 600,00 zł
  4. 4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 2 400,00 zł

 

ROK 2022

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 169/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 26 kwietnia 2022r.

Wsparcie w kwocie 9 600,00 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

ROK 2023

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 173/NPRC/2023/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 12 kwietnia 2023r.

Wsparcie w kwocie 2 400,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.

 

czytelnictwo1


ROK 2024

Powiat Żuromiński realizuje zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 173/NPRC/2024/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 9 kwietnia 2024r.

Wsparcie otrzymały następujące szkoły:

  1. 1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu – 3 200,00 zł
  2. 2. Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej – 12 000,00 zł
  3. 3. Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie – 9 600,00 zł
  4. 4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 2 400,00 zł

czytelnictwo2

 

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Opublikowano .

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Opublikowano .

IMG 1125D

 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2023r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postepowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie powierzono Panu Wojciechowi Smolińskiemu na okres od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2028r.