Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym Konkursie ekologicznym   przeznaczonym dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”   – dla uczniów szkół podstawowych, średnich i szkoły specjalnej kategoriach :

  1. Szkoły podstawowe I grupa klasy od I do III - uczniowie mają za zadanie wykonanie plakatu w formacie A4 w dowolnej technice, promującego ograniczanie produkcji odpadów w domu lub w szkole.
  2. Szkoły podstawowe II grupa klasy od IV do VIII - uczniowie mają za zadanie zaprojektowanie i wykonanie z odpadów torby na zakupy.
  3. Szkoły średnie - uczniowie mają za zadanie zaprojektowanie i wykonanie gazetki w formie prezentacji multimedialnej popularyzującej temat poszanowania żywności.
  4. Szkoła specjalna - uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice z wykorzystaniem odpadów.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2022 r. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi ufundowanymi przez Powiat Żuromiński.


pdfRegulamin konkursu.pdf2.43 MB

Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Starosta Żuromiński informuje iż, zrealizowano zadanie pn. Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego, woj. mazowieckie polegające na :

  1. Rozpoznaniu i udokumentowaniu osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego oraz stworzenie jego rejestru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 ( Dz.U. nr 12, poz. 840) oraz według Instrukcji opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi „
  2. zamieszczeniu   rejestru udokumentowanych osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowym Instytucie Badawczym pełniącym obowiązki Koordynatora Głównego Projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej „SOPO”

Rejestr dostępny jest pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

STOP SMOG! MAZOWSZE WALCZY O CZYSTE POWIETRZE

Opublikowano .

antysmogowa WO

Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią jednym głosem. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny krok w tej kwestii podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowiązuje już od 11 listopada 2017 r. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie.

Stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu szczególnie odczuwalne są zimą. W sezonie grzewczym znacznie przekraczają one dopuszczalne normy. Aby temu przeciwdziałać Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę antysmogową. Za jej przyjęciem jednogłośnie zagłosowali radni PiS, PSL, PO, PR oraz niezrzeszeni.

– Wobec zagrożenia, jakim jest smog, nie można przejść obojętnie. Uchwała antysmogowa jest odpowiedzią na apel mieszkańców i samorządów. Musimy wspólnie zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Uchwała antysmogowa wskazuje m.in. jakie piece mogą być stosowane, a które zostaną ograniczone. Ściśle określa parametry instalacji grzewczych, a także jakość spalanych paliw. Zmiany będą jednak wprowadzane stopniowo.