Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ekologia i środowisko

Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym Konkursie ekologicznym   przeznaczonym dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów – czyste środowisko”   – dla uczniów szkół podstawowych, średnich i szkoły specjalnej kategoriach :

  1. Szkoły podstawowe I grupa klasy od I do III - uczniowie mają za zadanie wykonanie plakatu w formacie A4 w dowolnej technice, promującego ograniczanie produkcji odpadów w domu lub w szkole.
  2. Szkoły podstawowe II grupa klasy od IV do VIII - uczniowie mają za zadanie zaprojektowanie i wykonanie z odpadów torby na zakupy.
  3. Szkoły średnie - uczniowie mają za zadanie zaprojektowanie i wykonanie gazetki w formie prezentacji multimedialnej popularyzującej temat poszanowania żywności.
  4. Szkoła specjalna - uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice z wykorzystaniem odpadów.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2022 r. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi ufundowanymi przez Powiat Żuromiński.


pdfRegulamin konkursu.pdf2.43 MB