Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Konkurs ekologiczny dla uczniów - edycja 2017

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego 11 stycznia 2017 r. podjął Uchwałę o ogłoszeniu Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego i powołał skład komisji konkursowej. Przewodniczącym komisji konkursowej został Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. 

Organizatorami Konkursu są:

  • Starostwo Powiatowe w Żurominie
  • dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej
  • Samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo
  • Nadleśnictwo Dwukoły
  • Nadleśnictwo Lidzbark

Cele konkursu to:

  • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
  • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska
  • aktywizacja lokalnego środowiska na rzecz działań prośrodowiskowych

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W dniu 13.01.2017 r. został przyjęty Regulamin Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów
powiatu żuromińskiego. Regulamin ten został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych.

pdfregulamin_konkursu.pdf

Podpisanie umowy na zadanie pn. "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0101/16/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 7.982,70 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  7.180,00 zł.

szrotowka

Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0100/16/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 564,4104 ha położonych na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 22 012,01 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  11 006,00 zł.

wfosigw plany