Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego 20 stycznia 2014 r. podjął Uchwałę o ogłoszeniu Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego i powołał skład komisji konkursowej. Przewodniczącym komisji konkursowej został Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier.
Organizatorami Konkursu są:
 • Starostwo Powiatowe w Żurominie
 • dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej
 • Samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo
 • Nadleśnictwo Dwukoły
 • Nadleśnictwo Lidzbark
Cele konkursu to:
 • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
 • kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
 • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W dniu 31.01.2014 r. został przyjęty Regulamin Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Regulamin ten został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych.

pdfRegulamin konkursu248.22 KB

Starostwo Powiatowe w Żurominie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano .

Organizatorem  Konkursu  jestStarostwo Powiatowe w Żurominie. Cele konkursu to:
 • utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego przyrodniczo,
 • poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Konkurs rozpoczyna się 4 lutego 2014 r. prace fotograficzne będą przyjmowane do 30 września 2014 r., decyduje data stempla pocztowego.

Każdy autor może przesłać do 5 zdjęć w formacie od 13 x 18 cm do 20 x 30 cm  i na nośniku  elektronicznym, nadesłane na konkurs fotografie muszą być wykonane na terenie powiatu żuromińskiego, dozwolone jest używanie wszelkiego rodzaju filtrów.

Prace należy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin  z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny”

Plakat

pdfRegulamin konkursu97.64 KB

docxoswiadczenie_dorosly.docx15.07 KB

docxoswiadczenie_dziecka_ktore_ukonczylo_13_lat_i_zgoda_rod.docx15.78 KB

docxoswiadczenie_dziecko_przed_ukonczeniem_13-go_roku_zycia.docx15.05 KB

Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory

Opublikowano .

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje w załączeniu treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: "Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory”, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”. Artykuł ten stanowi dobre źródło informacji o wynikających z ww. ustawy wymaganiach i zasadach postępowania z wprowadzonymi do obrotu bateriami i akumulatorami, dotyczy zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, ponadto zawiera przykłady naliczania opłat wynikających z ww. ustawy oraz informacje o sprawozdawczości w tym zakresie.

pdfArtykul_baterie_i_akumulatory.pdf1.68 MB