Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

AGROLIGA 2013 - wręczenie nagród laureatom

Opublikowano .

22 września br. w Oddziale Poświętne w Płońsku MODR Warszawa podczas XV Dni Kukurydzy i Buraka oraz VIII Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom rejonowego etapu konkursów Nasze Kulinarne dziedzictwo i AGROLIGA 2013 r. Wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego w konkursie Nasze Kulinarne dziedzictwo Pan Adam i Wojciech Piotrkowscy I nagroda w za „Miód”, w konkursie AGROLIGA 2013 w kategorii Firma ZAKŁAD STOLARSKI, Pan Wisław Stolarski Wicemistrz AGROLIGI 2013 . Dla laureatów nagrody ufundował MODR Warszawa, Starosta Powiatu Żuromińskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Wręczenia nagród w imieniu fundatorów dokonali Dyrektor MODR Warszawa Pan Andrzej Kamasa, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pan Zbigniew Nosek oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.

Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2012 roku na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego działa 5 spółek wodnych: Gminna Spółka Wodna w Lutocinie, Gminna Spółka Wodna w Żurominie ,Gminna Spółka Wodna w Siemiątkowie Gminna Spółka Wodna w Bieżuniu oraz Gminna Spółka Wodna w Lubowidzu. Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2012 roku na terenie powiatu żuromińskiego obejmują 651,153 km rowów, powierzchnia zmeliorowana za pomocą rowów - 7561,18 ha w tym grunty orne -2717,43 , użytki zielone -4843,75 ha. Powierzchnia zdrenowana siecią drenarską 4633,14 ha w tym grunty orne -4094,01 , użytki zielone -539,13 ha. Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu żuromińskiego prowadzą swoją działalność głównie w oparciu o składki członkowskie. W roku 2012 spółki z naszego powiatu otrzymały dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44 355 zł oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 112 338,22 zł . Budżet spółek wodnych działających na terenie powiatu żuromińskiego w 2012 roku wynosił 805 275 zł.