Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ekologia i środowisko

Laureaci Konkursu fotograficznego przyroda powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 14 października 2015 r. komisja konkursowa  przeprowadziła Finał Konkursu  fotograficznego  przyroda  powiatu żuromińskiego.

25 uczestników zgłosiło swoje prace z czego 23 osoby spełniły wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu: w kategorii szkoły podstawowe 6 osób, w kategorii szkoły gimnazjalne 5 osób w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 3 osoby, w kategorii dorośli 9 osób. Do konkursu zgłoszono  108  zdjęć. 

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Opublikowano .

W ślad za pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak ZG.2621.11.2015 z 07.09.2015 r. Starosta Żuromiński informuje, że z dniem 07.09.2015 r. zostaje odwołany zakaz wstępu do lasu.

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 13-04-2015 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0028/15/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 7.355,40 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  6.619,00 zł.

szrotowka