Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2016

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2016 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Jackiem Folborskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirem Skrzypeckim Porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5869,2093 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2172,4189 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi w Nadleśnictwie Dwukoły 14,15 zł, natomiast w Nadleśnictwie Lidzbark 14,50 zł.

Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 10  listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się  uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”.  Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Żurominie. Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Żuromińskiego  Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich  oraz członek komisji konkursowej Zbigniew Dobrowolski i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Zofia Małgorzata Dobies.

Laureaci Konkursu fotograficznego przyroda powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 14 października 2015 r. komisja konkursowa  przeprowadziła Finał Konkursu  fotograficznego  przyroda  powiatu żuromińskiego.

25 uczestników zgłosiło swoje prace z czego 23 osoby spełniły wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu: w kategorii szkoły podstawowe 6 osób, w kategorii szkoły gimnazjalne 5 osób w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 3 osoby, w kategorii dorośli 9 osób. Do konkursu zgłoszono  108  zdjęć. 

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Opublikowano .

W ślad za pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak ZG.2621.11.2015 z 07.09.2015 r. Starosta Żuromiński informuje, że z dniem 07.09.2015 r. zostaje odwołany zakaz wstępu do lasu.