Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ekologia i środowisko

Konkursy organizowane w ramach projektu pn. "Natura 2000 - naszą szansą"

Opublikowano .

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza wszystkich chętnych tj. dzieci, młodzież, nauczycieli oraz amatorów fotografii do udziału w konkursach organizowanych w ramach projektu pn. "Natura 2000 -naszą szansą", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną.

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Żurominie przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Lutocin oraz Nadleśnictwa Lidzbark i Dwukoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie - Mieczysław Walęciak, Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pan Artur Weber.

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

Opublikowano .

Jest to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasadniczym problemem, którego dotyczy niniejszy projekt jest ograniczenie zanieczyszczania powietrza, czyli tak zwanej „niskiej emisji”, poprzez szeroko rozumianą edukację społeczną. Analizy wykonywane w ramach programów ochrony powietrza wskazują, iż znaczna liczba mieszkańców Polski narażonych jest na jego złą jakość wywołaną znacznie przekraczającą normy zawartością pyłu zawieszonego PM10.