Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i Środowisko

KONKUR EKOLOGICZNY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

Opublikowano .

Konkurs ekologiczny obejmował dwie części:teoretyczną i praktyczną. W dniu 13 maja  2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej  na którym oceniane były  prace praktyczne wykonane przez szkoły,14 maja 2014 roku  uczniowie pisali egzamin  w formie testu.Celem konkursu było:

  • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
  • kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
  • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego w następujących kategoriach:

  • szkoły podstawowe
  • szkoły gimnazjalne
  • szkoły średnie

Wyniki konkursu przedstawiają się w następujący sposób:

Kategoria indywidualna-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Dawid Stopczyński - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu  -
II miejsce – Dominik Staroń – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Żurominie 
III miejsce –Marek Kasiński - Szkoła Podstawowa w Bieżuniu  

Kategoria indywidualna-Gimnazja

I miejsce – Karolina Piekarska  – Gimnazjum  w Lubowidzu
II miejsce – Michał Ratajczyk - Gimnazjum  w Syberii 
III miejsce –Alicja Klimowska – Gimnazjum w  Siemiątkowie 

Kategoria indywidualna-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce – Katarzyna Kalinowska– Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
II miejsce – Paulina Jarzynka – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie   
III miejsce –Joanna Dobies – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu   

Kategoria zespołowa-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu.
II miejsce –  Szkoła Podstawowa w Łaszewie
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

Kategoria zespołowa-Gimnazja

I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
III miejsce – Gimnazjum w Siemiątkowie.

Kategoria zespołowa-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi.

w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej Krzysztof Sobotka– zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”

w kategorii Gimnazjum Specjalnego Ewelina Rybicka - zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy Oliwia Dwórznik – zespół edukacyjno-terapeutyczny „A”

Ponadto za przeprowadzenie części praktycznej szkoła otrzymała wyróżnienie specjalne.

Termin wręczenia i rozdania nagród przewidziany jest na miesiąc czerwiec.

e-max.it: your social media marketing partner