Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Zakończono roboty budowlane w Strzeszewie

Opublikowano .

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach projektu "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z  Glinojecka.

W ramach zadania został wybudowany most na rzece Wkrze oraz drogi o długości 1933,96 m, wykonano również przebudowę dróg istniejących na długości 6530,26 m. Aby poprawić walory krajobrazowe przy części dróg dokonano nasadzeń drzew. Wartość inwestycji wyniosła 4 157 372,41 zł w tym roboty budowlane 4 117 372,41 zł. Dzięki przeprowadzonej inwestycji poprawiła się jakość dróg dojazdowych do pól, a wybudowany most znaczenie usprawni przemieszczanie się przez rzekę.

logoPROW

Podpisanie aneksu do umowy

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 marca br. podpisał aneks do umowy nr 00005-6502-UM0700002/16 z dnia 3 listopada zawartej z  Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach której realizowana jest inwestycja związana z realizacją projektu „Scalenie i  zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020””. Aneks dotyczy aktualizacji kwoty zadania, która uległa zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego i  wyłonieniu wykonawcy . Wartość całkowita zadania wynosi 5 457 764.85 zł kwota stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 472 774, 00 zł.

Trwają prace budowlane w Strzeszewie

Opublikowano .

Prace budowlane w Strzeszewie nabierają tempa, efekty tej pracy są już widoczne. W chwili obecnej trwa budowa mostu na Wkrze, który będzie służył rolnikom w przeprawie przez rzekę. Most coraz bardziej nabiera kształtu, zamontowano konstrukcje stalowe, zabetonowano poprzecznice. Obecnie trwa deskowanie płyty i jej zbrojenie. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowym „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z  Glinojecka, z dniem 1 grudnia planuje rozpocząć kolejne prace w zakresie budowy i  przebudowy dróg dojazdowych.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę dróg o łącznej długości 1933,96 m, przebudowę dróg o  łącznej długości 6530,26 m oraz budowę mostu na rzece Wkrze. Łączna wartość inwestycji wynosi 4.125.437,23 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach zagospodarowania poscaleniowego i wykonywana jest związku z realizacją projektu „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Obraz1Obraz2Obraz3

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

Opublikowano .

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr