Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i Środowisko

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

Opublikowano .

Jest to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasadniczym problemem, którego dotyczy niniejszy projekt jest ograniczenie zanieczyszczania powietrza, czyli tak zwanej „niskiej emisji”, poprzez szeroko rozumianą edukację społeczną. Analizy wykonywane w ramach programów ochrony powietrza wskazują, iż znaczna liczba mieszkańców Polski narażonych jest na jego złą jakość wywołaną znacznie przekraczającą normy zawartością pyłu zawieszonego PM10.

Niestety nadal znaczna część społeczeństwa, za główną przyczynę zanieczyszczeń powietrza uznaje przemysł (fabryki i huty). Nieliczni mieszkańcy wiedzą, że powodem największych przekroczeń norm zanieczyszczeń są efekty spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach połączone ze spalaniem odpadów, a także wzrastająca liczba pojazdów poruszających się po drogach. Aby zrozumieć jakim zagrożeniem dla życia i zdrowia jest „niska emisja” należy poznać jej przyczyny. W tym celu powstała strona internetowa http://www.smog.helios-edukacja.pl. Umieszczone tam artykuły, videoblogi oraz kurs e-learningowy pozwalają zwiększyć wiedzę dotyczącą przyczyn powstawania i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Korzystając z kalkulatora niskiej emisji możemy sprawdzić, jak człowiek oddziałuje na środowisko naturalne, natomiast działy „Źródła ciepła” i „Dobre praktyki” podpowiedzą, jak zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W ramach projektu powstała również publikacja pt. „Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej budowy mieszkalnej”, którą można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej. Przedmiotowa publikacja stanowi kompendium wiedzy o problemie niskiej emisji. Poradnik prowadzi czytelnika przez kolejne rozdziały, wyjaśniające zjawisko niskiej emisji, opisujące skutki i zagrożenia problemu (negatywny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie ludzkie, obiekty budowlane), pokazujące sposoby przeciwdziałania niskiej emisji (wskazanie bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie źródeł ogrzewania, porównanie tradycyjnych i ekologicznych źródeł energii, ograniczenia emisji komunikacyjnej, właściwe planowanie zabudowy miejskiej, przykłady dobrych praktyk w innych miastach Polski i Europy) oraz wskazujące zalety wynikające z eliminacji zjawiska niskiej emisji (korzyści zdrowotne i społeczne). 

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej projektu!

e-max.it: your social media marketing partner