Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i Środowisko

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Żurominie przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Lutocin oraz Nadleśnictwa Lidzbark i Dwukoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie - Mieczysław Walęciak, Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pan Artur Weber.

Konkurs trwał  od 20.01.2014 r. do 14.05.2014 r. i obejmował część teoretyczną i praktyczną.

Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie, wszystkie samorządy gmin z terenu powiatu żuromińskiego, Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Dwukoły oraz dyrektorzy szkół.

Cele Konkursu to: popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną  środowiska, kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci  i młodzieży powiatu, inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

Laureaci Konkursu – część teoretyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

·         I miejsce – Dawid Stopczyński - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
·         II miejsce – Dominik Staroń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie
·         III miejsce – Marek Kasiński - Szkoła Podstawowa w Bieżuniu

GIMNAZJA

·         I miejsce – Karolina Piekarska – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
·         II miejsce – Michał Ratajczyk - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
·         III miejsce – Alicja Klimowska – Gimnazjum w Siemiątkowie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

·         I miejsce – Katarzyna Kalinowska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
·         II miejsce – Paulina Jarzynka - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
·         III miejsce – Joanna Dobies – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi:

w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej Krzysztof Sobotka– zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”
w kategorii Gimnazjum Specjalnego Ewelina Rybicka - zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”
w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy Oliwia Dwórznik – zespół edukacyjno-terapeutyczny „A”

Laureaci Konkursu – część praktyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

·         I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
·         II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łaszewie
·         III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

GIMNAZJA

·         I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
·         II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
·         III miejsce – Gimnazjum w Siemiątkowie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

·         I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
·         II miejsce –  Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
·         III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie otrzymał wyróżnienie zespołowe.

IMG 1750IMG 1753IMG 1754IMG 1756IMG 1758IMG 1761IMG 1762IMG 1764IMG 1765IMG 1767IMG 1772IMG 1773IMG 1776IMG 1781IMG 1783IMG 1784IMG 1785IMG 1789IMG 1790IMG 1795IMG 1796IMG 1799IMG 1802IMG 1804IMG 1806IMG 1808IMG 1811IMG 1812IMG 1814IMG 1816IMG 1818IMG 1824IMG 1827IMG 1832IMG 1834IMG 1836IMG 1838IMG 1846IMG 1848IMG 1851IMG 1852IMG 1854IMG 1856IMG 1864IMG 1870IMG 1935

e-max.it: your social media marketing partner