Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 02 sierpnia 2021r. podpisał umowę pn.:,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia” z firmą Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński ul. Zajęcza 39, 11-015 Olsztynek, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 79.950,00zł z podziałem na etapy:

1. Etap I cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 10.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj. 2.300,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 12 300,00zł ( słownie :dwanaście tysięcy trzysta złotych )

2.Etap II cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 35.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.8.050,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 43 050,00zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych )

3.Etap III cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 20.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.4.600,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 24 600,00zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych ).

Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 26 miesięcy.

IMG 4837IMG 4839

e-max.it: your social media marketing partner