Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Cyfrowy Powiat

Opublikowano .

Logotypy CPPC


Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie powiatów do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe.


Cyfrowy Powiat to kolejny - po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który jest skierowany do samorządów. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach „Cyfrowego Powiatu” samorządy mogą pozyskać środki m.in. na zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz zakup narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa.


Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie w wysokości 114 606 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.


Więcej informacji na temat konkursu "Cyfrowy Powiat" pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat


banner na strone 1460x616 CP


Artykuły dotyczące programu:


e-max.it: your social media marketing partner