Ubieramy choinkę dla potrzebujących

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!" we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  

pdfRegulamin Akcji.pdf 639.34 KB

  

choinka pusta

budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.
Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Opublikowano .

polski lad tablica 1

 

Zadanie pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 

 

Opis zadania pn.

„Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”

 

W związku z ogłoszonym w lipcu 2021r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Powiat Żuromiński uzyskał dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”.


W dniu 11.04.2022r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech ul. Dębowa 37, 09-400 Maszewo Duże została zawarta umowa na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji inwestycji ustalono na 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonane zadanie Powiat zapłaci Wykonawcy kwotę 5 887 954,01 zł.


Zadaniem objęte są trzy placówki oświatowe: Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.


W ramach zadania realizowane będą m. in.:

- informacja o robotach budowlanych w ZS w Zielonej: docieplenie oraz remont budynkuZespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej wraz z remontem instalacji wewnętrznych,

- informacja o robotach budowlanych w ZSTZ w Żurominie: docieplenie stropodachu Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz wykonanie instalacji oświetleniowej i fotowoltaicznej,

- informacja o robotach budowlanych w LO w Żurominie: docieplenie oraz remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Etap I część etapu II – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pozostała część etapu II i etap III – 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Oznaczenie inwestycji wg Programu: Inwestycja realizowana w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy.


Wysokość wsparcia finansowego określonego w promesie inwestycyjnej BGK wynosi 90% co stanowi kwotę 5 299 158,61 zł, wkład własny powiatu 10% co stanowi kwotę 588 795,40 zł. Całkowita wartość zadania: 5 887 954,01 zł.


Ponadto po stronie Powiatu zapewnione jest finansowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją, a także wydatki związane z promocją zadania. W dniu 11 kwietnia 2022r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a SK Krzysztof Szymański, ul. 3 Maja 11/15, 87-100 Toruń została zawarta umowa na nadzór inwestorki branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla ww. inwestycji. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma kwotę 73 000,00 zł.


 

e-max.it: your social media marketing partner