DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w m. Gradzanowo Kościelne

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50.

Zakresem rzeczowym zadanie objęło przebudowę drogi od Gradzanowa Kościelnego do granicy z powiatem mławskim, na odcinku liczącym 1,55 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Gradzanowo oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość wykonanego zadania wraz z nadzorem wyniosła 2 330 166,00 zł. Wysokość dofinansowania dla niniejszego odcinka wynosi - 1 636 639,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Żuromińskiego – 693 527,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

W dniu 2 czerwca 2022r. odbył się odbiór drogi oraz oddanie jej do użytkowania.
W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Mirosław Różański, Radni Rady Powiatu – Ewa Naguszewska i Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa „DOMEX” – Prezes Lech Zmarzły, przedstawiciele Samorządu Gminy Siemiątkowo – Przewodnicząca Rady Gminy w Siemiątkowie – Marianna Dąbrowska, Wójt Gminy – Piotr Kostrzewski, Skarbnik Gminy – Monika Manista, Radna Gminy z okręgu Gradzanowo – Anna Szlom, Sołtys Gradzanowa - Marian Gorczyca, reprezentanci lokalnej społeczności Sołectwa Gradzanowo Kościelne oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym. Poświęcenia drogi dokonał ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski – Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gradzanowie.

Zrealizowana inwestycja w 60% dofinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior
e-max.it: your social media marketing partner