kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W związku z pismem znak BW-III.700.14.2016.NS z 30-06-2016 r.  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazującym pismo Ministra Środowiska z 20 czerwca 2016 r. znak DLP-I.062.3.2016.EL Starosta Żuromiński informuje o pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów prowadzonych w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci
8 x 8 km.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego

Opublikowano .

W dniu 03.03.2016 r. w Otoczni Starej odbyło się coroczne spotkanie hodowców bydła i producentów mleka z powiatów mławskiego i żuromińskiego. Organizatorem był Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym punktem programu było wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego – za wydajność produkcji mlecznej 2015 roku. Starosta Żuromiński nagrodził najlepszych hodowców bydła mlecznego z powiatu żuromińskiego, którzy osiągnęli najwyższą wydajność w produkcji mleka w 2015 r. Nagrody dla rolników wręczyła w imieniu Starosty Żuromińskiego, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.

Wyróżnienia otrzymali:

I.  Jarosław Kopacz m. Pijawnia
II.  Stefan Kocięda m. Małocin
III .Zbigniew Lisowski m. Myślin