Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”

Opublikowano .

Logotypy CPPC

W dniu 11.10.2022 r. podpisana została umowa dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Powiat Żuromiński otrzyma dofinansowanie w kwocie 114 606 zł. W ramach realizacji konkursu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz przeprowadzona zostanie przez audytora diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Projekt będzie realizowany w okresie 12 miesięcy.
Więcej informacji na temat konkursu "Cyfrowy Powiat" pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat


banner na strone 1460x616 CP2

e-max.it: your social media marketing partner