Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

31 maja 2024 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 13:00.

 Kasa urzędu będzie czynna do godziny 12:30.

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 9587 IMG 9590

 

29 grudnia 2022r. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której obecni byli Pan Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan  Artur Czapliński – Radny Województwa Mazowieckiego i Pan Stefan Pawłowski – Kierownik Biura Poselskiego Pana Ministra. Starosta Żuromiński poinformował, że dziś o godzinie 12.00 została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 oraz w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022” z  Firmą Balzola Polska z Warszawy na kwotę 35 668 615,32 zł.


Radni Powiatu na Sesji przyjęli Uchwałę Budżetową Powiatu Żuromińskiego na rok 2023 i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żuromińskiego na lata 2023 – 2034.  
Na Sesji realizowano poniższy porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  osoby fizycznej na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
 7.1 Głosowanie w sprawie autopoprawek do budżetu na 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

IMG 95821 IMG 95841 IMG 9589 IMG 9591

e-max.it: your social media marketing partner