Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców

Opublikowano .

IMG 0099 1IMG 0073

 

14 marca 2023r. odbyła się Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców w Restauracji Atmosfera w Żurominie skierowana do sołtysów z Powiatu Żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób w tym Wójtowie, Burmistrzowie, Przewodniczący Rad Gmin i Miast z poszczególnych Gmin Powiatu Żurominskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu.


Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański. Następnie plany i zamierzenia Powiatu przedstawił Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

W stronę sołtysów popłynęły życzenia z okazji ich święta, które obchodzone jest 11 marca.

Następnie głos zabrali Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pani Kamila Kuleska, Pani Renata Drążewska Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Radosław Rybicki, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Wojnarowski.

Wszyscy mówcy w swoich wystąpieniach podnosili sprawy ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa jako łącznika organów władzy samorządowej z mieszkańcami sołectw. Za pomoc w organizacji Konferencji dziękujemy sponsorom: Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, Firmie Kabanek z Osówki i Firmie Damtechpv Fotowoltaika z Żuromina.

 

IMG 0065IMG 0103IMG 0107IMG 0116IMG 0122IMG 0092IMG 0089336373001 3418311331818787 4487446462810865907 n336477053 554152706533760 4748856198227397768 n

e-max.it: your social media marketing partner