Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Raport o stanie Powiatu Żuromińskiego za 2023r.

Opublikowano .

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego,

W imieniu Zarządu Powiatu Żuromińskiego przedstawiamy Państwu Raport o stanie powiatu  za 2023 rok.
Raport został opracowany na podstawie art. 30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm. ).  
Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób (wzór zgłoszenia i poparcia w załączeniu).
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

pdfRaport_2023.pdf34.36 MB

pdfInformacja_o_raporcie.pdf278.83 KB

pdfZgłoszenie_udziału_w_debacie.pdf888.97 KB

e-max.it: your social media marketing partner