Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej w m. Kuczbork

Opublikowano .

1

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 22 kwietnia 2024r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – na odcinku od km 18+060,00 do km 18+314,00” z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 737 599,83 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie dotyczy ułożenia nawierzchni asfaltowej na odcinku za cmentarzem parafialnym i stanowi uzupełnienie realizowanych wniosków, dotyczących budowy chodnika i nawierzchni w obszarze zabudowanym m. Kuczbork.

 

2

e-max.it: your social media marketing partner