Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Budowa chodnika w m. Kuczbork zakończona

Opublikowano .

Zakończone i odebrane zostały prace, związane z realizacją wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w miejscowości Kuczbork – Osada - na odcinku od km 18+293,00 do km 18+731,32 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Realizację prac w terenie w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wykonała w 2024r. firma PPHU ORION Robert Rochoń z Karniszyna Parcele, a łączna wartość zadania, obejmująca roboty budowalne wynosi – 995 534,37 zł brutto (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Zgodnie z założeniami naboru wniosków, realizowane zadania dotyczyć mogły wyłącznie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Mając na względnie wymogi regulaminu naboru, w ramach prac wykonano obustronny chodnik na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 do cmentarza parafialnego w m. Kuczbork, zjazdy do posesji oraz oznakowanie – przejścia dla pieszych. Wysokość dofinansowania określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim wyniosła 650 335,68 zł, a pozostałe środki – 345 198,69 zł stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego.

 

Kuczbork chodnik 2024 1Kuczbork chodnik 2024 2Kuczbork chodnik 2024 3Kuczbork chodnik 2024 4Kuczbork chodnik 2024 5

 

Jednocześnie w zakresie kontynuacji robót na niniejszej drodze w m. Kuczbork, w ramach odrębnych postępowań realizowane są prace, związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do miejsca połączenia z odcinkiem za cmentarzem parafialnym, zrealizowanym w 2022r. Prace nawierzchniowe wykonuje firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, łączna wartość robót wynosi ok. 980 tys. zł, a wsparcia na niniejsze zadanie w kwocie 100 000,00 zł udzieliła Gmina Kuczbork – Osada.

e-max.it: your social media marketing partner