Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada

Opublikowano .

IMG 2961IMG 2958

25 czerwca 2024 roku pomiędzy   Powiatem Żuromińskim a firmą Krzysztof Ogrodowczyk Serwis Ogrodniczy OGRÓDECZEK – Grzybowa 12, 06-500 Mława została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada.”

Zaoferowana przez oferenta wartość prac dla całego zadania wynosi 326 022,90 zł                  

Na realizację zadania Powiat Żuromiński otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000,00 zł na w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Prace w parku podworskim będą polegały na wykonaniu trawników w celu uzupełnienia roślinności, podkreślając tym samym wyjątkowy charakter zachowanych elementów przyrodniczych terenu.

Działania mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności poprawę jakości powietrza.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

logo

e-max.it: your social media marketing partner