DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Brudnice - Sinogóra - Kipichy

Opublikowano .

3a znaki strona www

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sinogóra - Syberia

Wartość dofinansowania - 2 988 002,67 zł;

Całkowita wartość zadania – 4 991 439,75 zł;

tablica Sinogora

Informacje ogólne o inwestycji

W związku z ogłoszonym w sierpniu 2020r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z realizacją od 2021 roku Powiat Żuromiński złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice  – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”.

Po ocenie formalnej u Wojewody Mazowieckiego wnioski przekazane zostały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do publikacji list rankingowych z Województwa Mazowieckiego, a wniosek Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie na realizację prac.

Wartość inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie, w oparciu o kosztorys inwestorki wraz z nadzorem wyniosła – 7 989 011,56 zł.  Wysokość wsparcia wyniosła 4 793 406,93 zł co stanowi 60% wartości zadania. Wkład własny powiatu stanowi 40% wartości wniosku -  3 195 604,63 zł. Po rozstrzygnięciach przetargowych i wyłonieniu Wykonawcy Robót oraz Inspektora Nadzoru koszt całej inwestycji będzie mniejszy, a dofinansowanie – stanowić będzie 60% aktualnej wysokości zadania.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz i przebiega przez miejscowości Sinogóra i Syberia. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 4615W w m. Sinogóra. Koniec odcinka do przebudowy – ok. 200 m za m. Syberia. Zaplanowane jest poszerzenie całego odcinka drogi do 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 4,903 km. Prace obejmą także okolice skrzyżowań z innymi drogami powiatowymi – 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia oraz 4617W Jasiony – Płociczno – w okolicach Kościoła Parafialnego w Syberii. Inwestycja zakresem rzeczowym przewiduje także wykonanie poboczy, regulację i odmulenie rowów, wykonanie odwodnienia jezdni, przebudowę chodników, budowę przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz przyznanym dofinansowaniem zadanie realizowane będzie w cyklu 3-letnim -  w latach 2021-2023. 

4 Przebudowa Sinogora Syberia

Artykuły dotyczące inwestycji:

e-max.it: your social media marketing partner