Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano .

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego na wspólny wniosek co najmniej 8 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), prowadzących działalność na terenie powiatu żuromińskiego. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia powołania.

Rada składa się z:

  • 2 przedstawicieli Rady Powiatu Żuromińskiego,
  • 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu,
  • 5 przedstawicieli organizacji, stanowiących co najmniej połowę składu Rady.
e-max.it: your social media marketing partner