Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014

Opublikowano .

W styczniu 2014 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5531,75 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2070,00 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 13,50 zł.

Medale "Zasłużony dla Rolnictwa" wręczone

Opublikowano .

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Stanisław Kalemba na wnioski złożone przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego przyznał medale "Zasłużony dla Rolnictwa" dla wyróżniających się rolników z powiatu żuromińskiego. Wręczenie medali odbyło 3 grudnia 2013 r. W imieniu Ministra odznaczenia wręczyli Starosta Powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc i Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski. Odznaczenia otrzymały następujące osoby:

  1. Katarzyna Kurkiewicz - Chojnowo gm. Kuczbork Osada
  2. Piotr Kurkiewicz - Chojnowo gm. Kuczbork Osada
  3. Anna Szatkowska - Przeradz Wielki gm. Lutocin
  4. Mariusz Szatkowski - Przeradz Wielki gm. Lutocin
  5. Jolanta Sękowska – Kuczbork, gm. Kuczbork Osada
  6. Wojciech Sękowski Kuczbork, gm. Kuczbork Osada