Informacje o zarządzie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.

Opublikowano .

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.

Porządkiem spotkania było:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 16.12.2016 r..
  2. Akcja „BEZPIECZNE FERIE 2017” – podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże.
  3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2015 – 2018” za 2016 rok.
  4. Ocena działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz samorządów gminnych dotyczące programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  5. Wolne wnioski.

IMG 1365IMG 1366IMG 1367IMG 1368

e-max.it: your social media marketing partner