Informacje o zarządzie

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 17 października 2011 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominieodbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 30.06.2011 r..
  2. Omówienie podjętych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych (np. dyskoteki, mecze piłki nożnej) – Komenda Powiatowa Policji Żuromin
  3. Omówienie działań mających poprawić bezpieczeństwo podczas akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2011” (przedstawiciele służb KP Policji, PSSE, KP Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Działania podjęte pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zjawiska spożywania alkoholu przez nieletnich – Komenda Powiatowa Policji Żuromin.
  5. Informacje z przebiegu inauguracji roku szkolnego 2011/2012 pod hasłem ”Bezpieczna droga do szkoły”, która odbyła się 16 września w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu, propagująca bezpieczeństwo na drodze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  6. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu zdarzeń i działań ratowniczych za II kwartał 2011 r..
  7. Wolne wnioski.
e-max.it: your social media marketing partner