Informacje o zarządzie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 10 do 25 kwietnia 2012r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. 
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56. Kwalifikacja obejmuje 19-letnich mężczyzn rocznika podstawowego 1993, a także osób urodzonych wcześniej, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdrowia oraz uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Kwalifikacja obejmuje także kobiety oraz osoby dodatkowo wykazane przez WKU. Po sporządzeniu ewidencji wojskowej, orzeczeniu właściwej kategorii zdrowia oraz wydaniu książeczki wojskowej, wszystkie osoby poddane kwalifikacji wojskowej przenoszone są do rezerwy. Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna). 
Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco: 

1.      Gmina i Miasto Żuromin : 10.04. – 16.04.2012 r. 
2.      Miasto i Gmina Bieżuń : 16.04. – 17.04.2012 r. 
3.      Gmina Siemiątkowo : 18.04.2012 r. 
4.      Gmina Lubowidz : 19.04. – 20.04.2012 r. 
5.      Gmina Lutocin : 20.04.2012 r. 
6.      Gmina Kuczbork – Osada : 23.04.2012 r. 
7.      Kwalifikacja wojskowa  kobiet : 24.04.2012 r. 
8.      Dzień dodatkowy : 25.04.2012 r. 

e-max.it: your social media marketing partner