Informacje o zarządzie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 16 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego. Zaplanowanym porządkiem spotkania było:
  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 28.12.2011 r..
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego na 2012 r..
  3. Sprawozdanie z podjętych działań podczas akcji „Bezpieczne Ferie 2012” – KPP w Żurominie, KP PSP w Żurominie, PPIS w Żurominie, PINB w Żurominie.
  4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie żuromińskim za 2011 rok – Komendant Powiatowy Policji w Żurominie.
  5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 r. – Komendant Powiatowy PSP w Żurominie.
  6. Omówienie czasu podjęcia interwencji w zaistniałych zdarzeniach w 2011 r., w których czas rozpoczęcia działań był dłuższy od określonego w wewnętrznych wytycznych służb ratowniczych.
  7. Wolne wnioski.
e-max.it: your social media marketing partner