Informacje o zarządzie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013r.

Opublikowano .

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 490/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013r. Poniżej treść uchwały oraz ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

konkurs.pdf konkurs.pdf (381.54 KB) 

Formularz oferty Formularz oferty (91.00 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner