Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszewie

Opublikowano .

Siedziba: Łaszewo 27, 09-135 Siemiątkowo
Nr KRS: 0000019656 Data rejestracji: 19.06.2001r.
Cele działania:  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi oraz innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych  klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej-oświatowej i rozrywkowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu.
Prezes: Henryk Rutkowski

e-max.it: your social media marketing partner