budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Opublikowano .

thumb IMG 9668

 

Zarząd Powiatu na posiedzenie w dniu 20 lutego 2023r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postepowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej powierzono Panu Czarkowi Ossowskiemu na okres od 1 marca 2023r. do 31 sierpnia 2027r.

Komunikat o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie mając na względnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w związku z identyfikacją zdarzenia, polegającego na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki, znajdujące się w infrastrukturze Węzła Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W jego ramach funkcjonuje system informatyczny EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe.

Powiatowa Strefa Młodych

Opublikowano .

Strefa młodych 2 2

 

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim i Młodzieżową Radą Powiatu Żuromińskiego pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022 – 2023 na realizację dwóch priorytetów  w ramach Powiatowej Strefy Młodych:

1. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym  
Realizacja zadania ma na celu zwiększenie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży.

2. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych  

Celem jest przyczynienie się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji.

Konkurs „Inwestycja z perspektywą”

Opublikowano .

W związku z konkursem „Inwestycja z perspektywą” 2023 na stronie Serwisu Samorządowego PAP (https://samorzad.pap.pl/) opublikowano i zakwalifikowano do konkursu opisy inwestycji samorządowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” którego SPZZOZ w Żurominie jest Partnerem.

Informacja ZUS - 500+ nowy okres świadczeniowy

Opublikowano .

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Opublikowano .

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl


System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 9631

 

30 stycznia 2023r. odbyło się wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. Celem konkursu było wybranie logo - znaku graficznego Młodzieżowej Rady Powiatu, który będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany również na gadżetach, plakatach, publikacjach, dekoracjach, zaproszeniach, pamiątkach, pocztówkach itp. wydawanych przez Młodzieżową Radę Powiatu Żuromińskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas VII - VIII oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego.

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja konkursowa przyznała nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienie tj.:
I miejsce – Wiktora Rogowicz
II miejsce – Anna Babecka
III miejsce – Szymon Wojtkiewicz
Wyróżnienie – Zuzanna Perłowska

IMG 9634 IMG 9637 IMG 9639 IMG 9646 IMG 9648 IMG 9651 IMG 9653 IMG 9655 IMG 9656 IMG 9659 IMG 9662 IMG 9664