DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu

Opublikowano .

28 marca 2022r. odbyło się I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu, której skład został ustalony przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 18 marca 2022r. tj.:

1. Pan Ireneusz Rejmus - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Żurominie;

2.Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego zaangażowani w działania na rzecz seniorów powiatu żuromińskiego:

1)Pan Jerzy Bucholski

 2)Pani Teresa Falkowska

3)Pan Dariusz Jackowski

4)Pani Krystyna Kłobukowska

5)Pani Ewa Ostrowska

6)Pani Marianna Stanek

7)Pani Janina Sowińska

8)Pani Teresa Szczęsna

9)Pani Janina Zasadowska

Celem Senioralnej Rady Powiatu będzie wspieranie społeczności seniorów i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę Rady z władzami Powiatu Żuromińskiego oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Znajomość potrzeb oraz zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska seniorów, będą pomocne w planowaniu i realizacji polityki senioralnej oraz przyczynią się do szybszego rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb osób starszych.

1234567891011

IV Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”

Opublikowano .

25 marca 2022 r. w Restauracji Atmosfera w Żurominie odbyła się IV Konferencja „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców” skierowana do sołtysów z powiatu żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad Konferencją objął Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ponad 100 sołtysów z terenu powiatu żuromińskiego oraz około 50 zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Następnie Starosta przemawiał kierując w stronę sołtysów życzenia z okazji ich święta, które obchodzone jest 11 marca oraz podziękował za współpracę. Starosta śladem lat ubiegłych zwrócił uwagę na znaczącą rolę sołtysów w aktywizacji środowisk lokalnych powiatu żuromińskiego.

Ponadto Starosta w swoim przemówieniu podsumował działania, które były realizowane
w roku 2021, a następnie przedstawił plany i zamierzenia na rok 2022 i lata następne,
w szczególności sprawy dotyczące budowy i remontów dróg w poszczególnych gminach. Jak zawsze podkreślił fakt, iż inwestycje planowane i wykonywane są z myślą o mieszkańcach
i mają na celu zaspokajać ich potrzeby przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższych standardów.

Następnie kolejno głos zabrali Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, który przedstawił inwestycje podjęte w szpitalu powiatowym, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żurominie Adam Witkowski, Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie Renata Drążewska.

Spotkanie zakończył Starosta Żuromiński, który zaprosił gości na poczęstunek.

thumb 1 thumb 2 thumb 3 thumb 4 thumb 5 thumb 6 thumb 7 thumb IMG20220325110736 thumb IMG20220325110914 thumb IMG20220325110955 thumb IMG20220325111049 thumb IMG20220325111102 thumb IMG20220325115518 thumb IMG20220325115820 thumb IMG20220325115840 thumb IMG20220325120338 thumb IMG20220325120755 thumb IMG20220325121315 thumb IMG20220325121331 thumb IMG20220325122131 thumb IMG20220325124322 thumb IMG20220325125846 thumb IMG20220325130802 thumb IMG 6212 thumb IMG 6217 thumb IMG 6224 thumb IMG 6225 thumb IMG 6226 thumb IMG 6228 thumb IMG 6231 thumb IMG 6233 thumb IMG 6234 thumb IMG 6235 thumb IMG 6236 thumb IMG 6237 thumb IMG 6242 thumb IMG 6249

,, Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz-Pątki-Sinogóra objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 28 marca 2022r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz-Pątki-Sinogóra objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ,ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za całość zamówienia w wysokości 7.125.588,43zł. Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 17 miesięcy.

IMG 6257IMG 6261

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - kwiecień 2022

Opublikowano .

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 1 -13 kwietnia 2022r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

pdfKomunikat_-_szczepienia_lisów.pdf754.51 KB

Spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego

Opublikowano .

Dnia 24 marca 2022 roku odbyło się spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego. Na spotkanie został zaproszony Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski

Przewodnim tematem spotkania było podsumowanie sytuacji na rynku mleka w 2021 r. oraz przedstawienie wyników oceny wartości użytkowej bydła w 2021 roku, a także najwyższych średnich wydajności, osiągniętych w poszczególnych powiatach. 

W Powiecie Żuromińskim pod względem wydajności mleka na 1 krowę kolejno miejsca zajęli:

  1. Pan Paluszewski Daniel
  2. Pan Jarosław Kopacz
  3. Pan Łukasz Kocięda
  4. Pan Przemysław Piórkowski
  5. Pan Krzysztof Kowalski
  6. Pani Marianna Kubińska
  7. Pan Zbigniew Lisowski
  8. Pan Jakub Magdziński
  9. Pan Zdzisław Czerwiński
  10. Pan Marek Wiśniewski

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył laureatom statuetki i upominki.

IMG 6203IMG 6204IMG 6209

Konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030

Opublikowano .

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 8 marca 2022 r. przyjął informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 z powiatami. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Konsultacje trwają od 16 do 30 marca 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Informacje ZUS dla obywateli Ukrainy

Opublikowano .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na chwilę obecną jeszcze takie wnioski nie są dostępne na PUE ZUS.  Informację od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne,  ZUS opublikuje wkrótce na stronie internetowej ZUS – www.zus.pl.
Ponadto na stronie www.zus.pl zamieszcze sukcesywnie są wszystkie informacje dotyczące wparcia obywateli Ukrainy.


Linki do komunikatów:

1. Infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

2. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko –  Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

3. Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - / Допомога на дитину 500+ для громадян України

4. E-wizyta w ZUS - / Е-візит до Закладу Соціального Страхування

5. Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce/ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі

6. Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy którzy przestali otrzymywać emeryturę lub rentę i wyjechali z terytorium Ukrainy / Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України

7. Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego / Базові виплати на випадок хвороби

8. Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami / Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки

9. Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS / Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)

 

Link ogólny do wszystkich komunikatów:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini