DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

NOWY SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

Opublikowano .

Pragniemy poinformować, że zespół chirurgów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w żuromińskim szpitalu poszerzył się o specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Po raz pierwszy w historii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie rezydent Oddziału Chirurgii Ogólnej lek. Łukasz Sołtysiak w dniu 30 marca 2022r. zdał egzamin specjalizacyjny.
Kierownikiem specjalizacji był dr n. med. Szymon Głowacki.

Lukasz Soltysiak

„XXVIII ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR CZYSTEJ WKRY”

Opublikowano .

3 kwietnia 2022 roku nad rzeką Wkrą w Łazach odbyły się „XXVIII Zawody Spławikowe o Puchar Czystej Wkry” pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego.  O godzinie 7 zawodnicy zebrali się na łowisku. Po sprawdzeniu listy zawodników, którzy zgłosili się na zawody wędkarskie odbyło się losowanie stanowisk. Następnie zawodnicy udali się na stanowiska połowu. Tam odbyło się sprawdzanie zanęt, a następnie nęcenie i o godzinie 9:30 przystąpiono do połowu. Połów zakończono o godzinie 13:00 by następnie rozpocząć ważenie złowionych ryb. O godzinie 14-tej zaplanowano obiad. Po posiłku o godzinie  15 ogłoszono wyniki zawodów i wręczono zwycięzcom nagrody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Nagrody ufundowane przez Powiat Żuromiński wręczał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

W zawodach udział wzięło łącznie 7 drużyn z kół PZW z terenu powiatu oraz spoza terenu powiatu żuromińskiego. Największą rybę  złowił Mirosław Fafiński z Koła PZW w Radzanów. Najmłodszym zawodnikiem został Tobiasz Smulski reprezentujący Koło PZW Żuromin II.

Klasyfikacja indywidualna:

  1. Michał Walczak – koło PZW Glinojeck
  2. Sławomir Wyrzykowski – koło PZW Radzanów
  3. Sebastian Piłat – Koło PZW Żuromin I
Klasyfikacja drużynowa:

  1. Koło PZW Glinojeck
  2. Koło PZW Radzanów
  3. Koło PZW Żuromin I

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

15wędkarskie 1wędkarskie 2wędkarskie 3wędkarskie 4wędkarskie 5wędkarskie 6wędkarskie 7wędkarskie 8wędkarskie 9wędkarskie 10wędkarskie 11wędkarskie 13wędkarskie 14

Umowy o wydzierżawienie obwodów łowieckich podpisane

Opublikowano .

W czwartek 31 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się spotkanie, na którym zostały podpisane umowy na dzierżawę obwodów łowieckich.
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Prezesi oraz Łowczy Kół Łowieckich, którzy złożyli wnioski o wydzierżawienie obwodów łowieckich na terenie powiatu żuromińskiego.
Na terenie naszego powiatu wyznaczono 14 obwodów łowieckich polnych, wydzierżawianych przez Starostę Żuromińskiego oraz 3 leśne, wydzierżawiane przez RDLP w Olsztynie. Podpisanie umów było niezbędne ze względu na wejście w życie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa na nowe obwody łowieckie.
Umowy zostały zawarte na okres 10 lat , a zatem Koła Łowieckie mogą już rozpocząć prowadzenie swojej działalności w zakresie gospodarki leśnej, w tym szacowania szkód łowieckich i wypłatę należnych z tego tytułu odszkodowań, a także podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

IMG 6315IMG 6317IMG 6320IMG 6322IMG 6325IMG 6327IMG 6328IMG 6330IMG 6331IMG 6332IMG 6334IMG 6336IMG 6339IMG 6341IMG 6342IMG 6346

XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

30 marca 2022r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto uchwały będące w kompetencji Rady Powiatu i przyjęto sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2021.  

IMG 6307IMG 6308IMG 6309IMG 6310IMG 6311IMG 6312IMG 6313

Nowy samochód Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie

Opublikowano .

Dziewięcioosobowy mikrobus, przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnością, służyć będzie podopiecznym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

26.01.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Żuromińskim, a Caritas Diecezji Płockiej na realizację projektu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywanie różnić między regionami III”, obszar D - likwidacja barier transportowych. W ramach przyznanych przez PFRON środków, Powiat dofinansował projekt dotyczący zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączny kosz zakupu pojazdu wyniósł brutto 124.230,00 zł. Dotacja PFRON wyniosła 80.000,00 zł. Pozostałą część dofinansował Caritas Diecezji Płockiej, w której strukturach działa Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przekazanie auta do dyspozycji PŚDS odbyło się 23 lutego 2022 r.

Beata Głowacka
Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żurominie

1DSC 0688DSC 0690DSC 0691DSC 0693