W dniu 25.04.2017 r. (wtorek) w godz. 7.45- 9.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11, spowodowana pracami technicznymi firmy ENERGA. Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmował klientów od godz. 9.00. Za utrudnienia przepraszamy..

AKTUALNOŚCI

Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy

Opublikowano .

W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski Instytut ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN - L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), uprzejmie informujemy, że śladowe ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia br. (ponad miesiąc temu) na terenie Polski nie stanowiły żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 22.02.2017r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żuromińskiego, na którym był obecny przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie Pani Agata Karasiewicz, kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku. Na spotkaniu omówiła ona wymogi dotyczące rolniczego handlu detalicznego, w zakresie rejestracji i kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rolniczy handel detaliczny ma na celu stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności, wyprodukowanej w całości lub w części, z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

IMG 1085IMG 1086IMG 1087IMG 1088

Podpisanie umowy na dostawę energii do budynku powiatowego na ulicy Olszewskiej

Opublikowano .

W dniu 21 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę kompleksową z firmą Energa-Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, na  świadczenie usługi kompleksowej dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do budynku powiatu przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie. Umowę podpisali: Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus oraz Skarbnik Powiatu – Irena Brejna.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 22 lutego 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin - Kuczbork w m. Nowa Wieś” z  firmą Usługi Inżynierskie Andrzej Roman, Tatary 40, 13 – 100 Nidzica za cenę brutto w wysokości: 30 750,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Dzień Języka Ojczystego w ŚDS w Żurominie

Opublikowano .

21.02.2017r. w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego oraz podtrzymywania umiejętności szkolnych, uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie brali udział w Dniu Języka Ojczystego. W ramach biblioterapii czytali oraz słuchali (uczestnicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności) fragmentów książki Kornela Makuszyńskiego, poezji Haliny Poświatowskiej i ks. Jana Twardowskiego.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano .

W dniu 21 lutego 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zaopiniowania planu finansowego zadań Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 743 278 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono kwotę 739 578 zł w tym na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie - 463 884 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej kwotę 3 700 zł. Plan został pozytywnie zaopiniowany. W spotkaniu brali udział członkowie Rady - Przewodniczący Mirosław Różański, Pani Jadwiga Michalska,  Pan Jarosław Kucharski, Pani Agnieszka Filipska, Pani Beata Sobieraj i zaproszeni goście Pani Danuta Przybył - Dyrektor Powiatowego Ccentrum Pomocy Rodzinie w Żurominie i Pani Joanna Hajdas - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Zawarcie umów na bankową obsługę Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 21.02.2017r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie zawarte zostały dwie umowy na bankową obsługę Powiatu Żuromińskiego. Pierwsza umowa dotyczy obsługi budżetu Powiatu Żuromińskiego dla Starostwa Powiatowego w Żurominie na okres do dnia 27.02.2020r. z bankiem: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Ciechanów, O/Żuromin. Druga umowa jest umową kompleksową na bankową obsługę budżetu Powiatu Żuromińskiego na okres do dnia 27.02.2020r. również z bankiem: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Ciechanów, O/Żuromin. Umowy podpisali członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus przy kontracygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna. Zawarcie umowy na bankową obsługę budżetu Starostwa Powiatowego w Żurominie jest wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego na ww. usługi. Pierwsza umowa dotyczy obsługi Starostwa Powiatowego w Żurominie natomiast w rezultacie zawarcia dugiej umowy nastąpi zawarcie umów przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże z wybranym bankiem.

Gala Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Żuromińskiego 2016

Opublikowano .

W dniu 17 lytego w Słonecznym Dworku w Chamsku odbyła się uroczysta gala Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Żuromińskiego 2016. Starosta reprezentował Powiat Żuromiński i wręczał podczas spotkania nagrody ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Organizatorem gali był tygodnik Kurier Żuromiński. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie tygodnika.