AKTUALNOŚCI

Pobór krwi w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Stacji Opieki Caritas w Żurominie zgłosiło się 34 dawców krwi na przeprowadzany w tym dniu pobór krwi. 28 spośród nich oddało krew w ilości 12,6 litra. 

Zakończenie nauki klas trzecich w LO Bieżuń

Opublikowano .

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczystość zakończenia nauki klas trzecich. To już kolejny rocznik, który opuszcza mury bieżuńskiego liceum. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Krzysztof Grzegorz Jabłoński podziękował absolwentom za godne reprezentowanie szkoły przez trzy lata nauki oraz wręczył wraz z wychowawcami p. Leną Gulczyńską i p. Tomaszem Marcem świadectwa ukończenia szkoły. Ksiądz proboszcz Tomasz Ozimkowski życzył powodzenia na maturze oraz obiecał wsparcie duchowe. Absolwenci otrzymali z rąk dyrektora nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za pracę w Samorządzie Uczniowskim a także uhonorował dyplomami tych spośród absolwentów, którzy w czasie trwania nauki angażowali się w życie szkoły, reprezentowali ją na zewnątrz. Uczniowie klas maturalnych podziękowali wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trzyletnią współpracę.

Pożegnanie absolwentów przygotowali młodsi koledzy, którzy poprowadzili w dalszej części „Galę Orkanków 2017”, wyróżniając tych, których szczególnie zapamiętali ze szkolnych korytarzy. Uroczystość zakończyło spotkanie w wychowawcami oraz pamiątkowe zdjęcie. 

IMGP9574IMGP9603IMGP9606IMGP9611IMGP9818IMGP9822

Przebudowa drogi powiatowej Dębsk - Nadratowo

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8., która zgodnie z zawartą umową realizować będzie niniejszą przebudowę do 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem o długości ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach rządowego programu rozwoju sieci dróg lokalnych pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

01 4630W Debsk Nadratowo 2017 01501 4630W Debsk Nadratowo 2017 01601 4630W Debsk Nadratowo 2017 02101 4630W Debsk Nadratowo 2017 03101 4630W Debsk Nadratowo 2017 03401 4630W Debsk Nadratowo 2017 03701 4630W Debsk Nadratowo 2017 03801 4630W Debsk Nadratowo 2017 039

Podpisanie umowy na wykonanie prac pielęgnacyjno – nasadzeniowych w parku podworskim w Zielonej

Opublikowano .

Została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym  przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę  i Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę, a firmą: Firma usługowa  "WIEWIÓRKA"  Dariusz  Chotyński - miejscowość Brześć Kujawski na wykonanie prac pielęgnacyjno – nasadzeniowych w parku podworskim w Zielonej, gmina Kuczbork – Osada. 

Zakup modułów dydaktycznych dla CKZiU w Żurominie

Opublikowano .

CKZiu w Żurominie doposażyło zestaw panelowy „Podstawy Elektroniki i elektrotechniki pojazdowej” w brakujące moduły. Zakupione moduły, które tworzą całość zestawu panelowego to koszt 6.000 zł Zestaw panelowy wzbogaci naukę podstaw pomiarów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych. Zestawy można dowolnie konfigurować.

Zakupione zestawy składają się z następujących elementów:

 1. Diodowy wskaźnik napięcia
 2. Regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A
 3. Zestaw rezystorów 15W
 4. Zestaw żarówek
 5. Zestaw cewek
 6. Światłowody – nadajnik
 7. Światłowody – odbiornik
 8. Łączniki 19mm
 9. Światłowód 50cm

Zakupione moduły umożliwią:

 • zapoznanie z symbolami graficznymi elementów instalacji elektryczne
 • pomiar napięcia i natężenia w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego

 Zestaw „podstawy elektroniki i elektrotechnik pojazdowej” będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w szkole zawodowej i technikum 

zdjecie starostwo

V Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony

Opublikowano .

pdfWyniki-turniej.pdf454.65 KB

Zwycięzcy turnieju:

LO ŻUROMIN PIERWSZE MIEJSCE W  “V Międzypowiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego” – 26.04.2017 r.

IMG 2031

Stoją od lewej: Wojciech Gralewski (Dyrektor LO Żuromin), Emil Brdak (kap.), Konrad Bieranowski, Miłosz Truszczyński (MVP), Adrian Waśniewski, Sebastian Chądzyński, Jakub Geszczyński, Andrzej Morawski (opiekun). W przysiadzie od lewej: Sebastian Kraśniewski, Radosław Kujawa, Adam Stachurski,Daniel Błażejczyk, Dawid Błażejczyk. W pozycji leżącej: Artur Budka.

IMG 2034

Stoją od lewej: Wojciech Gralewski (Dyrektor LO Żuromin), Konrad Bieranowski (najlepszy-środkowy), Artur Budka (najlepszy rozgrywający) Miłosz Truszczyński (MVP – najbardziej wartościowy zawodnik), Emil Brdak (kapitan drużyny), Andrzej Morawski (opiekun). 

P4280001

Najlepiej punktujący zawodnik
Jakub Geszczyński

XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 14.00 odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Rada Powiatu na Sesji udzieliła jednogłośnie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na I półrocze 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022”.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2016.
 16. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 1970IMG 1971IMG 1972IMG 1973IMG 1975IMG 1978IMG 1980

Dzień Otwartych Drzwi w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

Tegoroczny DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w naszej szkole odbył się 25 kwietnia. Gościliśmy w „naszych skromnych progach” gimnazjalistów ze szkół z powiatu żuromińskiego wraz z opiekunami. Od godz. 830 zwarta i gotowa grupa nauczycieli – przewodników witała miłych gości i zapraszała do obejrzenia szkoły, służąc informacjami na temat oferty edukacyjnej, atrakcyjności kształcenia, bazy dydaktycznej i życia szkoły. Gimnazjaliści obejrzeli wszystkie ważne pracownie przedmiotowe – komputerowe, mechatroniczne, mechaniczne, ekonomiczne, w których nauczyciele prezentowali poszczególne kierunki kształcenia.  Goście odwiedzili również Szkolną Izbę Pamięci i internat. Dużo pozytywnych emocji dostarczyła młodzieży wyświetlana w holu szkoły prezentacja o profilach kształcenia, osiągnięciach uczniów i codziennym życiu naszej placówki. W „kąciku z kroniką szkoły” gimnazjaliści mogli pobrać informatory i wnioski o przyjęcie do szkoły, a także obejrzeć ciekawe zdjęcia ze szkolnych wydarzeń. Na opiekunów gimnazjalistów czekała słodka niespodzianka w jednej z sal lekcyjnych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem promowali naszą szkołę na Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Tam też udali się uczniowie klas kończących szkołę z opiekunami. Maturzyści zapoznali się z ofertami edukacyjnymi wyższych uczelni. Uczniowie klas IV technikum i III zasadniczej szkoły zawodowej zapoznali się także z promocją przedstawicieli pracodawców i prezentacją krajowych ofert pracy. Mieli również możliwość przeprowadzenia rozmowy oraz skorzystania z porad ekspertów.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI upłynął w miłej i przyjaznej  atmosferze. Przez te kilka chwil staraliśmy się oddać atmosferę szkoły, pokazać jej charakter i ducha, a tym samym przekonać gimnazjalistów, że warto do nas wrócić. Wszystkim gimnazjalistom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki, mamy nadzieję, że od września grono uczniów powiększy się o licznych chętnych do nauki w naszej szkole.

Grażyna Truszczyńska

1234520170425 10134220170425 13115420170425 131735DSC 2152DSC 2165