Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

22 grudnia 2023 (piątek) urząd będzie nieczynny

Logotypy__CPPC_3

Wirtualna Choinka dla Potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

 

pdfRegulamin Akcji.pdf

  

01


ulotka nr 6 termomodernizacja szpitala 13.11.2023 12 2

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Bezpieczna droga do szkoły 2023/2024

Opublikowano .

20231006 092813 20231006 114771

 

W dniu 6 października 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się XIX edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2023/2024 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Patronatem inauguracji był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. W programie imprezy uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego zmierzyli się z takimi zadaniami jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Organizatorami XIX edycji inauguracji powiatowego roku szkolnego 2023/2024 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale KP PSP w Żurominie, KPP w Żurominie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

 

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wynienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Opublikowano .

Zawarcie umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo – Gradzanowo Kościelne

Opublikowano .

IMG 1536IMG 1538

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 04 października 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku Krzeczanowo – Gradzanowo Kościelne na odcinku od km 11+388,00 do km 11+900,00 w ramach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00”z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ,ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 1.202.965,81zł . Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 55 dni. Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 590 000 zł

IMG 1541

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra zakończona

Opublikowano .

Patki Sinogora Polski Lad Tablica

Zakończone zostały prace w terenie w ramach II Etapu oraz całości zadania, związanego z przebudową dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra. Zakres robót przewidziany w latach 2022 - 2023 realizowany był w II Etapach, w tym I etap obejmujący m. Sinogóra zakończono w I półroczu br., a II etap – odcinek za m. Sinogóra – przez Pątki – do drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lubowidz zrealizowano w III kwartale 2023r.

Zakres robót objął ciąg drogowy o długości ok. 6,31 km - poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników w m. Sinogóra i Pątki.

Prace w terenie wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina, całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 7 211 688,43 zł, dofinansowanie w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 6 769 309,00 zł, pozostała kwota – 442 379,43 zł pochodzą ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

 

Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 1 Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 2 Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 3

Koncert Zespołu Mazowsze

Opublikowano .

12

W dniu 30 września 2023 r. z okazji 25 - lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego o godz. 17:00 na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej
w Żurominie wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego „ Mazowsze” . Koncert pn. Kalejdoskop Barw Polski został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Żurominie natomiast występ zespołu został sfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.