Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Targi Pracy i Edukacji 2024

Opublikowano .

20240405 1

 

W dniu 5 kwietnia 2024r. w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się XIX Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu uczestników – pracodawców, potencjalnych kandydatów do pracy, młodzież oraz mieszkańców powiatu.

Celem Targów było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych oraz przedstawienie lokalnych pracodawców i instytucji rynku pracy. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość zapoznania się zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz oferowanymi kierunkami kształcenia w roku szkolnym 2024/25. Młodzież szkół ponadpodstawowych miała również możliwość zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych. Atmosferę Targów umiliły występy artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego. Targi Pracy i Edukacji są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością, współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Natomiast dla uczniów szkół stanowiły element świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej na różnych poziomach.

 

20240405 09140620240405 10081020240405 10091120240405 10110120240405 10111520240405 10150920240405 10201420240405 10210520240405 10213720240405 10244520240405 10255920240405 10265720240405 102851020240405 102916020240405 10344120240405 10352520240405 10374320240405 10394720240405 10404720240405 10422120240405 10431620240405 10443320240405 104609020240405 10484820240405 10521720240405 10525720240405 10562420240405 11052420240405 11053520240405 11092120240405 11110220240405 11143420240405 111715020240405 11191020240405 11213620240405 11234420240405 11293520240405 11305120240405 11314220240405 113246020240405 11332720240405 11342320240405 11483120240405 11484120240405 115703

Rozbudowa Szpitala w Żurominie

Opublikowano .

 

 

SPZZOZ w Żurominie mając na uwadze podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, a także poszerzenie zakresu realizowanych usług planuje przeprowadzenie nowej inwestycji.

W związku z powyższym została opracowana koncepcja budowlano-architektoniczna rozbudowy i przebudowy budynku SPZZOZ w Żurominie. W ramach zadania przewiduje się wykonanie budowy budynku 3-piętrowego podpiwniczonego połączonego z istniejącym budynkiem szpitala łącznikiem na poziomie parteru i 1-go piętra.

W nowoprojektowanym budynku przewidujemy lokalizację:
- Bloku Operacyjnego z dwiema salami operacyjnymi i zapleczem
- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Pracowni Endoskopii
- Centralnej Sterylizacji
- Pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego
- Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
- Pracowni Fizjoterapii
- Pomieszczenia Składnicy Akt
- Pomieszczenia techniczne i socjalne
- W toku inwestycji istniejący szpital w Żurominie zostanie rozbudowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, nie zapominając o walorach etycznych, jak również estetycznych.

Podkreślmy, że wszystkie inwestycje w Szpitalu są przeprowadzane z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie pacjentów oraz szerszej dostępności do usług medycznych świadczonych mieszkańcom Powiatu Żuromińskiego

Dyrektor Szpitala wraz z władzami Starostwa Powiatowego będzie czynić starania celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację planowanej inwestycji.

Szacunkowa wartość zadania to kwota ponad 40 mln zł.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Siła Mam” - „Poznajemy tradycje toruńskiego piernika i innych słodyczy”

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania: „Poznajemy tradycje toruńskiego piernika i innych słodyczy”

Termin realizacji zadania: 22.04.2024r. - 22.06.2024r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Siła Mam” z siedzibą Brudnice, ul. Mostowa 4, 09-300 Żuromin

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 30.03.2024r. do dnia 5 kwietnia 2024r. może zgłosić swoje uwagi do oferty. Należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pdfUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Siła Mam” - „Poznajemy tradycje toruńskiego piernika i innych słodyczy”.pdf2.44 MB

pdfUchwała_Zarządu_Powiatu_Żuromińskiego_z_dnia_16_kwietnia_2024r.pdf681.04 KB

Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska

Opublikowano .

IMG 2673IMG 2683

 

W dniu 28 marca 2024r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Panem Lechem Zmarzłym – Prezesem Zarządu Firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę o wykonanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska”. Wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 2 517 406,74 zł. Zgodnie z zapisami umowy zadanie zostanie wykonane w ciągu 6 miesięcy od jej podpisania i objęte będzie gwarancją Wykonawcy przez okres 60 miesięcy od protokolarnego odbioru robót.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje prace drogowe na odcinku o długości ok. 1 km (978 mb) – wykonanie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6m, chodniki, odwodnienie, zjazdy, przepusty pod zjazdami oraz oznakowanie pionowe i poziome w m. Stawiszyn Łaziska.

Niniejsza inwestycja realizowana jest z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wysokość dotacji, określona zostanie w umowie o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na poziomie 60% wartości zadania.