AKTUALNOŚCI

XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 9 lutego 2018r. o godz. 14.00 odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji w sprawie planowanych utrudnień dla ruchu na drodze wojewódzkiej nr 541 w związku z rozpoczynającą się jej przebudową.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Przyjęcie protokołów z wspólnego posiedzenia Komisji z 27 grudnia 2017r. i 9 stycznia 2018r.
 6. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z obrad Sesji.
 7. Informacja pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie e-wnioskuPlus.
 8. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez powiat żuromiński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.  

W trakcie sesji głos zabrała Pani Renata Drążewska Dyrektor Rejonu w Ciechanowie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, która omówiła kwestię modernizacji drogi wojewódzkiej przebiegającej przez powiat o numerze 541.

W trakcie sesji przemawiał także Pan Adam Witkowski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa w Żurominie MODR Warszawa, oddział Poświętne w Płońsku, który poinformował zebranych o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r. w tym o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus. Opisał on także sposób składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez tę aplikację, która dostępna jest na stronie internetowej ARiMR. Zapoznał zebranych z zasadami złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian, zamiast składania wniosku w wersji elektronicznej. Poinformował również o możliwości wypełniania wniosków przez internet u doradców MODR Warszawa, którzy są dostępni w każdej gminie.

IMG 5212IMG 5213IMG 5214IMG 5215

Szkolenie z zakresu Programu Językowego MAKATON w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Szkolenie z zakresu Programu Językowego MAKATON rozpoczęło cykl szkoleń organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie. Jest on systemem gestów i symboli wykorzystywanym do skutecznego porozumiewania się z osobami niemówiącymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doświadczanych trudnościami w komunikowaniu się i uczeniu , w dniu 2 i 3 lutego 2018 do naszej placówki zjechali się profesjonaliści oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. W szkoleniu wzięło udział 37 specjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Brodnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Sierpca, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Dębowej Łąki, Przedszkola Nr 1 z Działdowa, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Logosensuś" w Żurominie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Szwiec - Kolanko za przeprowadzenie szkolenia.

DSC05104DSC05109DSC05143DSC05188

Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz otrzyma wsparcie

Opublikowano .

W dniu 3 lutego 2018r. na regionalnej konferencji w Ciechanowie, przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego w osobach Starosty Jerzego Rzymowskiego oraz Wicestarosty Ireneusz Rejmusa podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę w zakresie dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz”. Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę ponad 5,4 mln zł a planowana wysokość dofinansowania niniejszego zadania wynosi 3 283 443,00 zł.

Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej położonej w całości na terenie Gminy Lubowidz, na odcinku blisko 4,1 km – od końca m. Osówka do wlotu do m. Lubowidz – do miejsca styku z planowaną budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 541, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Lubowidz oraz oznakowanie pionowe i poziome. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019.

DSC00200DSC00204P1000561P1000566P1000573P1000578P1000625P1000627P1000633P1000676P1000682P1000703

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Opublikowano .

pz

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.