Ubieramy choinkę dla potrzebujących

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!" we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  

pdfRegulamin Akcji.pdf 639.34 KB

  

choinka pusta

budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.
Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 13 października 2022r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

  

 1. Pani Danuta Ryszewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 2. Pani Ewa Janulewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 3. Pani Marlena Kaczorowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie,
 4. Pani Ewa Marzec – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 5. Pan Mariusz Milewski - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 6. Pani Lena Gulczyńska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,
 7. Pani Anna Smolińska – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 8. Pani Natalia Karpińska - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 9. Pani Beata Gronkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 10. Pani Maria Skolmowska Karpińska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 11. Pani Magdalena Radzimska - nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 12. Pani Małgorzata Wiśniewska – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie,
 13. Pan Zbigniew Bojarski - nauczyciel Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

  

Gratulujemy wszystkim ww. nagrodzonym dotychczasowych osiągnięć na niwie pracy zawodowej oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

IMG 8470 IMG 8471 IMG 8472 IMG 8473 IMG 8474 IMG 8475 IMG 8476 IMG 8477 IMG 8478 IMG 8479 IMG 8480 IMG 8481 IMG 8483 IMG 8485 IMG 8487 IMG 8489

Podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”

Opublikowano .

Logotypy CPPC

W dniu 11.10.2022 r. podpisana została umowa dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Powiat Żuromiński otrzyma dofinansowanie w kwocie 114 606 zł. W ramach realizacji konkursu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz przeprowadzona zostanie przez audytora diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Projekt będzie realizowany w okresie 12 miesięcy.
Więcej informacji na temat konkursu "Cyfrowy Powiat" pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat


banner na strone 1460x616 CP2

Harmonogram postoju mammobusów w październiku 2022 r.

Opublikowano .

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

 

12 października, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

13 października, ul. Żeromskiego 2 w Lutocinie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

14 października, ul. Zacisze 2, Bieżuń, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

Informacja ZUS - Dzień Seniora w ZUS

Opublikowano .

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Zakończenie praktyk uczennic z Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Grupa uczennic z Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w dniu dzisiejszym zakończyła praktyki zawodowe w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

Uczennice realizowały program praktyk zdobywając umiejętności w dziedzinach księgowości, płac i kadr. Zakres praktyki obejmował zagadnienia praktyczne związane z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz zapoznanie się z dokumentacją księgową, płacową, a także kadrową.

Wicestarosta Ireneusz Rejmus odwiedził młode adeptki księgowości w dniu zakończenia praktyk zawodowych. Podczas spotkania rozmawiał z praktykantkami na temat przebiegu i oceny odbytej praktyki wręczając każdej uczestniczce dyplom ukończenia praktyk.

Życzymy praktykantom sukcesów w nauce i w przyszłości owocnego wykorzystania nabytych w Starostwie Powiatowym w Żurominie umiejętności.

a a a a a a a a a