20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Otwarty Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych (IDCD) 2018 w Warcaby Międzynarodowe zwane "Polską Grą" zakończony

Opublikowano .

W dniach 7-12 lipca w hali sportowej przy LO w Żurominie odbył się Otwarty Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych (IDCD) 2018 w Warcaby Międzynarodowe zwane "Polską Grą", którego Powiat Żuromiński był partnerem. W turnieju startowało 43 zawodników z 10 krajów tj.:

 • Polska
 • Białoruś
 • Tajlandia
 • Litwa
 • Surinam
 • Holandia
 • Indonezja
 • Ukraina
 • Łotwa
 • Chiny

Turniej rozgrywany był w 8 kategoriach. Kategoria Open przedstawia się następująco:

 • Miejsce I - Alexander Bulatov - Białoruś
 • Miejsce II - Yifu Du - Chiny
 • Miejsce III - Karol Cichocki - Polska

Pozostałe wyniki dostępne są na stronie z wynikami turnieju

IMG 7500

Umowa na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Karniszyn-Kobyla Łąka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 29 czerwca 2018r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka – odcinek od km 2+512,00 do km 3+512,00” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno w której zaoferowano cenę brutto 1.482.110,16 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych 16/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2018r.

IMG 7402IMG 7404IMG 7407

XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 14:00 odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 maja 2018r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Żuromińskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego  Warszawa – Modlin.
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 7398IMG 7399IMG 7400