AKTUALNOŚCI

Zakup modułów dydaktycznych dla CKZiU w Żurominie

Opublikowano .

CKZiu w Żurominie doposażyło zestaw panelowy „Podstawy Elektroniki i elektrotechniki pojazdowej” w brakujące moduły. Zakupione moduły, które tworzą całość zestawu panelowego to koszt 6.000 zł Zestaw panelowy wzbogaci naukę podstaw pomiarów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych. Zestawy można dowolnie konfigurować.

Zakupione zestawy składają się z następujących elementów:

 1. Diodowy wskaźnik napięcia
 2. Regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A
 3. Zestaw rezystorów 15W
 4. Zestaw żarówek
 5. Zestaw cewek
 6. Światłowody – nadajnik
 7. Światłowody – odbiornik
 8. Łączniki 19mm
 9. Światłowód 50cm

Zakupione moduły umożliwią:

 • zapoznanie z symbolami graficznymi elementów instalacji elektryczne
 • pomiar napięcia i natężenia w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego

 Zestaw „podstawy elektroniki i elektrotechnik pojazdowej” będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w szkole zawodowej i technikum 

zdjecie starostwo

V Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego zakończony

Opublikowano .

pdfWyniki-turniej.pdf454.65 KB

Zwycięzcy turnieju:

LO ŻUROMIN PIERWSZE MIEJSCE W  “V Międzypowiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego” – 26.04.2017 r.

IMG 2031

Stoją od lewej: Wojciech Gralewski (Dyrektor LO Żuromin), Emil Brdak (kap.), Konrad Bieranowski, Miłosz Truszczyński (MVP), Adrian Waśniewski, Sebastian Chądzyński, Jakub Geszczyński, Andrzej Morawski (opiekun). W przysiadzie od lewej: Sebastian Kraśniewski, Radosław Kujawa, Adam Stachurski,Daniel Błażejczyk, Dawid Błażejczyk. W pozycji leżącej: Artur Budka.

IMG 2034

Stoją od lewej: Wojciech Gralewski (Dyrektor LO Żuromin), Konrad Bieranowski (najlepszy-środkowy), Artur Budka (najlepszy rozgrywający) Miłosz Truszczyński (MVP – najbardziej wartościowy zawodnik), Emil Brdak (kapitan drużyny), Andrzej Morawski (opiekun). 

P4280001

Najlepiej punktujący zawodnik
Jakub Geszczyński

XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 14.00 odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Rada Powiatu na Sesji udzieliła jednogłośnie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na I półrocze 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022”.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2016.
 16. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 1970IMG 1971IMG 1972IMG 1973IMG 1975IMG 1978IMG 1980

Dzień Otwartych Drzwi w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

Tegoroczny DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w naszej szkole odbył się 25 kwietnia. Gościliśmy w „naszych skromnych progach” gimnazjalistów ze szkół z powiatu żuromińskiego wraz z opiekunami. Od godz. 830 zwarta i gotowa grupa nauczycieli – przewodników witała miłych gości i zapraszała do obejrzenia szkoły, służąc informacjami na temat oferty edukacyjnej, atrakcyjności kształcenia, bazy dydaktycznej i życia szkoły. Gimnazjaliści obejrzeli wszystkie ważne pracownie przedmiotowe – komputerowe, mechatroniczne, mechaniczne, ekonomiczne, w których nauczyciele prezentowali poszczególne kierunki kształcenia.  Goście odwiedzili również Szkolną Izbę Pamięci i internat. Dużo pozytywnych emocji dostarczyła młodzieży wyświetlana w holu szkoły prezentacja o profilach kształcenia, osiągnięciach uczniów i codziennym życiu naszej placówki. W „kąciku z kroniką szkoły” gimnazjaliści mogli pobrać informatory i wnioski o przyjęcie do szkoły, a także obejrzeć ciekawe zdjęcia ze szkolnych wydarzeń. Na opiekunów gimnazjalistów czekała słodka niespodzianka w jednej z sal lekcyjnych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem promowali naszą szkołę na Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Tam też udali się uczniowie klas kończących szkołę z opiekunami. Maturzyści zapoznali się z ofertami edukacyjnymi wyższych uczelni. Uczniowie klas IV technikum i III zasadniczej szkoły zawodowej zapoznali się także z promocją przedstawicieli pracodawców i prezentacją krajowych ofert pracy. Mieli również możliwość przeprowadzenia rozmowy oraz skorzystania z porad ekspertów.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI upłynął w miłej i przyjaznej  atmosferze. Przez te kilka chwil staraliśmy się oddać atmosferę szkoły, pokazać jej charakter i ducha, a tym samym przekonać gimnazjalistów, że warto do nas wrócić. Wszystkim gimnazjalistom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki, mamy nadzieję, że od września grono uczniów powiększy się o licznych chętnych do nauki w naszej szkole.

Grażyna Truszczyńska

1234520170425 10134220170425 13115420170425 131735DSC 2152DSC 2165

PODSUMOWANIE TARGÓW PRACY I EDUKACJI 2017

Opublikowano .

25 kwietnia 2017 w Hali Sortowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyły się XV Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu uczestników - pracodawców, potencjalnych kandydatów do pracy, młodzież oraz mieszkańców powiatu.

Uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

Zakończył się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.

Do półfinału zgłoszonych zostało 17 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem w konkursie udział wzięło 116 uczniów, tj.: 48 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów gimnazjów, 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zalewska, Anna Wronkowska, Bożena Jackowska, Henryk Wrzosek.

Treść dyktand przygotowała Pani Ewa Zalewska, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu.

30 marca przeprowadzony został półfinał, natomiast 6 kwietnia finał konkursu, w wyniku którego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2017 r. w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także II i III miejsca.

Wizytacja Biskupa Mirosława Milewskiego

Opublikowano .

21.04.2017r.  Bp Mirosław Milewski spotkał się z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

psds1psds2psds3psds4psds5psds6psds7wtz1wtz2wtz3wtz4wtz5wtz6wtz7wtz8

Wizyta kanoniczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21 kwietnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził Jego Ekscenelcja ks. Biskup Mirosław Milewski. Uroczystość miała miejsce na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie zebrała się społeczność szkolna. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński bardzo serdecznie powitał szczególnego gościa, osoby Mu towarzyszące, nauczycieli, pracowników szkoły i młodzież. Pan Dyrektor podkreślił, że ks. Biskup doskonale rozumie problemy uczniów technikum, gdyż sam ukończył ten typ szkoły o specjalności obróbka skrawaniem w Ciechanowie. Nadmienił także, że obaj ze znamienitym gościem pochodzą z tego miasta. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem jeszcze raz powitała znamienitych gości i przypomniała postać i nauki Patrona naszej szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że święty Jan Paweł II to szczególny Patron, który czuwa nad nami, pomaga wychodzić z różnych opresji i często „stawia nas do pionu”. W życiu codziennym staramy się realizować naukę i wychowanie Jana Pawła II. Ważnym aspektem życia naszej szkoły są akcje charytatywne, pomoc bliźniemu w trudnych sytuacjach. Pani Wicedyrektor oddała głos młodzieży, która przygotowała krótki program słowno-muzyczny. Nie mogło zabraknąć „Barki” - ulubionej pieśni naszego Patrona. Przedstawiciele młodzieży podziękowali za przybycie do naszej szkoły, wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce ks. Biskupa Mirosława Milewskiego i ks. Dziekana Kazimierza Kowalskiego.